Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

List został opublikowany na Facebooku

Błędy w wytycznych PKW dotyczące głosowania korespondencyjnego

Autor listu mówi o nich również w wywiadzie, który w poniedziałek ukaże się w "Dużym Formacie".

Pan Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej

Sylwester Marciniak

Szanowny Panie Sędzio,

pozwalam sobie zwrócić Pańską uwagę na mankamenty zawarte w uchwałach PKW nr 167/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r i nr 183/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. Mankamenty te dotyczą reguł, zgodnie z którymi obwodowa komisja wyborcza (OKW) sprawdza otrzymane koperty zwrotne z głosowania korespondencyjnego.

1. Nie wiadomo, w jaki sposób obwodowa komisja wyborcza (OKW) może znaleźć w spisie wyborców dane wyborcy, od którego otrzymała kopertę zwrotną.

Oświadczenie zawarte w kopercie zwrotnej zawiera bowiem imiona, nazwisko i numer PESEL wyborcy, nie zawiera natomiast jego adresu. Spis wyborców jest natomiast ułożony w kolejności adresów.

W tej sytuacji jedynym chyba sposobem na znalezienie danych wyborcy jest przejrzenie spisu wyborców w całości. Jest to bardzo niepraktyczne, a w dużych obwodach nawet niewykonalne.

Stowarzyszenie Obserwatorium Wyborcze wnosi o uzupełnienie uchwał PKW w taki sposób, aby OKW otrzymywała z urzędu gminy, obok spisu wyborców, spis pomocniczy, ułożony w kolejności numerów PESEL wyborców i zawierający wyłącznie dane tych wyborców, którzy wnioskowali o otrzymanie pakietu do głosowania korespondencyjnego. OKW nie będzie robić żadnych adnotacji w tym pomocniczym spisie; pozwoli on jedynie na odnalezienie adresu wyborcy, od którego otrzymano kopertę zwrotną - a znając adres, OKW bez trudu znajdzie dane wyborcy w spisie wyborców.

Kalendarz wyborczy

2. Po otwarciu koperty zwrotnej przez OKW nie jest przewidziane sprawdzenie, czy wyborca, od którego koperta pochodzi, wnioskował o doręczenie mu pakietu do głosowania korespondencyjnego.

Powyższe wynika wprost z § 2 ust. 1 i 2 uchwały nr 167/2020, która wylicza, co OKW powinna sprawdzić po otwarciu koperty. Nie ma tam miejsca na sprawdzenie, czy wyborca wnioskował o doręczenie pakietu.

Ust. 3, 5 i 6 tego samego paragrafu potwierdzają, że nie ma miejsca na sprawdzenie, czy wyborca wnioskował o doręczenie pakietu: ustępy te opisują postępowanie OKW z pakietami, które sprawdzono z wynikiem negatywnym z poszczególnych przyczyn (np. oświadczenie nie było podpisane, danych wyborcy nie znaleziono w spisie wyborców). Wśród wymienionych przyczyn nie ma faktu, że wyborca nie wnioskował o doręczenie pakietu. Wzmiankowane tu sformułowania zawarte w uchwale nr 167/2020 są także obecne w uchwale nr 183/2020.

§ 2 ust. 2 uchwały nr 167/2020 zawiera jednocześnie następujące sformułowanie: "członek komisji odnotowuje w rubryce spisu »Uwagi«, odpowiadającej pozycji, pod którą przy nazwisku wyborcy umieszczono informację o wysłaniu pakietu wyborczego, że wyborca głosował korespondencyjnie".

To sformułowanie opiera się na założeniu, że „informacja o wysłaniu pakietu wyborczego” w odpowiedniej rubryce jest obecna. A przecież obecna być nie musi, a OKW nie ma za zadanie tego sprawdzać i nie ma żadnych instrukcji co do postępowania w sytuacji, gdy informacja ta nie jest obecna.

Stowarzyszenie Obserwatorium Wyborcze wnosi o uzupełnienie uchwał PKW w taki sposób, aby opracowując kopertę zwrotną, OKW miała za zadanie sprawdzić, czy dany wyborca wnioskował o doręczenie pakietu wyborczego. Jeśli ten fakt nie wynika z uwag w spisie wyborców, OKW powinna każdorazowo zwracać się do urzędu gminy o wyjaśnienia. Głos korespondencyjny powinien być wrzucany do urny wyłącznie w przypadku wyborcy, który wnioskował o doręczenie pakietu. Uchwały PKW powinny także wyjaśniać, co OKW powinna zrobić, jeśli wynik sprawdzenia jest negatywny (pakiet, do którego należy włożyć taką kopertę, liczenie takich kopert).

Z wyrazami szacunku

W imieniu Stowarzyszenia Obserwatorium Wyborcze

Marcin Skubiszewski, przewodniczący zarządu

Piszcie: listy@wyborcza.pl

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.