Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Na choroby przewlekłe cierpi co trzeci Polak, a pod stałą opieką lekarzy jest 36 proc. naszego społeczeństwa. Lekarz rodzinny udziela średnio ponad trzech tysięcy porad rocznie. W poradniach specjalistycznych co roku odbywa się ponad 300 mln konsultacji. Obecnie z powodu epidemii pacjenci mają ograniczony dostęp do opieki medycznej. Narodowy Fundusz Zdrowia zalecił wszystkim lecznicom, z którymi ma podpisane umowy, aby do minimum ograniczyły lub czasowo zawiesiły leczenie planowe. Dotyczy to również planowanych pobytów w szpitalach – badań diagnostycznych, leczenia i operacji, rehabilitacji leczniczej.

Ograniczenia dotyczą również leczenia psychiatrycznego, leczenia uzależnień, leczenia stomatologicznego, porad specjalistycznych, takich badań jak: tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, PET, gastroskopia, kolonoskopia, USG.

Fundusz zaleca także zawieszenie zaplanowanych szczepień profilaktycznych i całkowitą rezygnację z mammobusów i dentobusów.

Lekarz rodzinny

Przychodnie mogą pracować, ale NFZ zalecił im, by udzielać porad telefonicznie w każdym przypadku, gdy to możliwe. Pracownik przychodni dzwoni do pacjentów z informacją, że zmienia wizytę osobistą na poradę telefoniczną. Umawia ich z lekarzem na określoną godzinę. Podczas telekonsultacji lekarz może wystawić e-receptę, e-zwolnienie, a także zlecenie elektroniczne na wyroby medyczne (pacjent, po pozytywnej weryfikacji zlecenia, otrzyma od wystawiającego zlecenie informację o wygenerowanym przez system e-ZWM numerze zlecenia telefonicznie, w e-mailu lub SMS-em). W koniecznych przypadkach, na podstawie skierowania, wykonywane są badania laboratoryjne krwi i moczu. Nie zleca się obecnie tych badań dla celów profilaktycznych. Nie każdą konsultację da się przeprowadzić przez telefon czy na Skypie, bo pacjent może potrzebować badania fizykalnego. Jeżeli jest to przypadek pilny i istnieje zagrożenie dla życia pacjenta, przychodnia ma obowiązek go przyjąć. Jeśli tego nie zrobi, można odmowę zgłosić do rzecznika praw pacjenta pod numerem 800 190 590 lub pisząc na adres e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl.

Specjaliści

Przychodnie specjalistyczne również ograniczają przyjęcia, ale każda na innych zasadach. Szczegółowe informacje najlepiej sprawdzić, o ile to możliwe, na stronie internetowej poradni. Część z nich udziela porad jedynie telefonicznie, inne pozwalają na wizyty tylko po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym i wskazaniu określonej godziny przyjścia. W wielu placówkach przekładane są badania – wykonywane są jedynie niezbędne i pilne. Niektóre poradnie proponują terminy nowych zapisów na badania, choć nikt nie wie, kiedy sytuacja wróci do normy i będą one wznowione.

Leczenie szpitalne

Zgodnie z zaleceniem NFZ wiele szpitali wstrzymało planowe przyjęcia i udziela pomocy ratującej życie. W przypadku zaplanowanych zabiegów lekarze na podstawie dokumentacji medycznej oceniają, które zabiegi przesuwają, a kogo operują zgodnie z planem. O nowych terminach pracownicy szpitali informują pacjentów telefonicznie. Od początku maja szpitale wznawiają pracę części oddziałów i poradni, wciąż jednak nie wszystkich. Niektóre oddziały wyłączono ze względu na skażenie koronawirusem albo dlatego, że zamieniono je na oddziały zakaźne.

Aktualną listę zawieszonych szpitali i oddziałów publikują na swoich stronach oddziały wojewódzkie NFZ.

Fizjoterapia i rehabilitacja

Od 4 maja można korzystać z usług fizjoterapeutów i rehabilitantów. Otwarte są dzienne oddziały rehabilitacji, poradnie rehabilitacyjne i szpitalne oddziały rehabilitacyjne, działają również gabinety prywatne. Z uwagi na to, że nadal zamknięte są uzdrowiska, nie jest prowadzona rehabilitacja sanatoryjna, podobnie jak rehabilitacja w ramach ZUS. Rehabilitanci zobowiązani są do bezwzględnego stosowania procedur bezpieczeństwa zapobiegających zakażeniom. Rekomendacje w tej sprawie przygotowała Krajowa Izba Fizjoterapeutów. UWAGA! Do odwołania nie trzeba dostarczać oryginału skierowania w terminie nie późniejszym niż 14 dni roboczych od dnia wpisania na listę oczekujących na udzielenie świadczenia. Świadczeniobiorca ma obowiązek dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania w terminie 21 dni od dnia odwołania stanu epidemii, jednakże nie później niż w dniu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania.

Stacje dializ

Dializy to procedury ratujące życie. W stacjach dializ wprowadzono dodatkowe ograniczenia higieniczne, ale pacjenci przyjmowani są jak przed pandemią.

Stomatologia

Poradnie stomatologiczne, które podpisały umowy z NFZ, odwołują wizyty planowe – leczenie zachowawcze, zabiegi chirurgiczne. Wyznaczane są dyżury dla pacjentów z ostrym bólem. Prowadzone są również konsultacje telefoniczne ze stomatologiem.

Prywatne przychodnie

Sieci medyczne część usług świadczą telefonicznie, niektóre można już realizować osobiście. Medicover przywrócił badania z zakresu medycyny pracy dla pracodawców i pracowników, którzy chcą te badania wykonać (przepisy pozwalają na ich przesunięcie ze względu na pandemię). Otwarte są centra stomatologiczne. Zapewniona jest opieka nad kobietami w ciąży. Pacjentom potrzebującym pomocy internisty lub specjalisty zaleca się teleporadę. Jeśli zlecone zostały badania, zachęca się pacjentów do kontaktu mailowego z lekarzem, który wystawił skierowanie, aby zapytać go, czy badanie bez szkody dla zdrowia może być wykonane później. Wizyty domowe odbywają się tylko w przypadku stanu zagrożenia życia oraz w razie poważnych zachorowań niezwiązanych z zakażaniem koronawirusem. Lux Med proponuje pacjentom zamianę wizyty w placówce na poradę telefoniczną. Dotyczy to większości specjalizacji lekarskich.

Ale decyzja należy do pacjenta. Jeśli uzna, że potrzebuje osobistej porady, wizyta się odbywa.

Badania specjalistyczne wykonywane są po wcześniejszej telekonsultacji z lekarzem.

Aktualne listy czynnych poradni i szpitali

Na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia są na bieżąco publikowane i aktualizowane listy poradni POZ, które udzielają teleporad, wykazy otwartych poradni specjalistycznych, gabinetów ginekologicznych i stomatologicznych, w których można uzyskać pomoc medyczną. Znajdują się tam adresy i numery telefonów do:

  • placówek POZ, które udzielają teleporad,
  • otwartych poradni specjalistycznych,
  • otwartych gabinetów stomatologicznych,
  • otwartych gabinetów ginekologicznych.

Codzienna dawka informacji o koronawirusie w Twojej skrzynce. Zapisz się!

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.