Ponieważ moje prawnicze sumienie każe mi pomóc prof. Zaradkiewiczowi w ogarnięciu sytuacji, przygotowałam dwa projekty: porządku i regulaminu obrad ZO. Proszę się nie bać i korzystać - pisze prawniczka.
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

W trudnych chwilach należy sobie pomagać. Dla prof. Kamila Zaradkiewicza sprawne poprowadzenie obrad Zgromadzenia Ogólnego sędziów SN okazało się zadaniem awykonalnym. Parafrazując piastuna organu, który powierzył prof. Zaradkiewiczowi obowiązki I Prezesa SN, ta misja jest jak walka z ostrym cieniem mgły. Przyczyną tych trudności może być to, iż organy kolegialne lubią działać według ustalonych z góry reguł, czego prof. Zaradkiewicz zdaje się nie dostrzegać. Ponieważ moje prawnicze sumienie każe mi pomóc prof. Zaradkiewiczowi w ogarnięciu sytuacji, przygotowałam dwa projekty: porządku i regulaminu obrad ZO. Proszę się nie bać i korzystać!

Jeśli Profesor Zaradkiewicz sobie życzy, mogę też przygotować projekty uchwał-stanowisk ZO SN – np. w sprawie przywrócenia standardów konstytucyjnych w procedurze mianowania sędziów oraz niezależności organizacyjnej sądów, w tym SN.

Porządek obrad

- Otwarcie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN przez Przewodniczącego

- Przyjęcie regulaminu obrad

- Przyjęcie porządku obrad

- Wybór Komisji Skrutacyjnej

- Zgłaszanie kandydatów na I Prezesa SN

- Przerwa

- Dyskusja, w tym zadawanie pytań kandydatom, odpowiedzi i oświadczenia kandydatów

- Wybór kandydatów na I Prezesa SN

- Podjęcie uchwały o przedstawieniu kandydatów Prezydentowi RP

- Podjęcie innych uchwał przez ZO, wolne wnioski

- Zamknięcie obrad

Regulamin Obrad Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN zwołanego w celu wyłonienia kandydatów na I Prezesa SN

Postanowienia Ogólne

§ 1. Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN zwołane w celu wyłonienia kandydatów na I Prezesa SN (zwane dalej: ZO SN), zwołuje i prowadzi jego przewodniczący, uprawniony na podstawie przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym.

§ 2. Zawiadomienie o zwołaniu ZO SN podaje się do wiadomości publicznej. Przebieg ZO SN mają prawo obserwować, utrwalać i transmitować przedstawiciele mediów.

§ 3. 1. Za bezpieczeństwo, w tym za bezpieczeństwo zdrowotne uczestników ZO SN i jego obserwatorów, odpowiada przewodniczący.

2. Przewodniczący odpowiada za przebieg obrad zgodny z ustawą, Regulaminem Sądu Najwyższego i z niniejszym Regulaminem.

3. W razie rozdzielenia uczestników pomiędzy różnymi salami budynku, Przewodniczący zapewnia wszystkim Sędziom uczestniczącym w Zgromadzeniu możliwość obserwacji pozostałych sal.

§ 3. 1. ZO SN podejmuje uchwały większością głosów, chyba że ustawa o SN stanowi inaczej.

2. O wszelkich sprawach związanych z przebiegiem obrad ZO SN rozstrzyga jego przewodniczący. Każdy z Sędziów ma prawo zgłosić sprzeciw wobec decyzji przewodniczącego, wówczas sprawa jest rozstrzygana przez ZO SN.

§ 4. Przewodniczący ZO SN prowadzi obrady zgodnie z przyjętym porządkiem, szanując prawo każdego Sędziego do zabrania głosu oraz kompetencje ZO SN jako organu SN.

§ 5. Na początku ZO SN jego przewodniczący, na podstawie listy obecności Sędziów, stwierdza kworum.

§ 6. 1. Przewodniczący ZO SN udziela głosu według kolejności zgłoszeń.

2. Każdy Sędzia może w danym punkcie porządku obrad zabrać głos tylko raz, z poszanowaniem prawa do sprostowania i repliki.

3. Każdy Sędzia może zgłosić swoje wystąpienie na piśmie Przewodniczącemu obrad. Stanowi ono załącznik do protokołu.

4. Każdy Sędzia ma prawo złożyć na ręce przewodniczącego projekt uchwały ZO SN. Projekty te zostają poddane pod głosowanie przed zakończeniem ZO SN.

§ 7. 1. W każdym momencie przewodniczący udziela głosu Sędziemu celem wygłoszenia wniosku formalnego.

2. Do wniosków formalnych należą wnioski o:

1) przerwanie ZO SN;

2) zmianę porządku obrad;

3) stwierdzenie kworum;

4) zmianę w sposobie prowadzenia dyskusji.

3. Wnioski formalne są poddawane pod głosowanie niezwłocznie po ich wygłoszeniu i po zgłoszeniu ewentualnego kontrwniosku.

Wybór kandydatów na I Prezesa SN

§ 8. 1. Przedmiotem ZO SN zwołanego w celu wyłonienia kandydatów na I Prezesa SN jest wybór kandydatów na I Prezesa SN.

2. Wybór kandydatów na I Prezesa SN następuje na zasadach określonych w ustawie o Sądzie Najwyższym i w Regulaminie Sądu Najwyższego, z zastrzeżeniem dalszych postanowień.

§ 9. Kandydatom na stanowisko SN uczestnicy ZO SN mogą zadawać pytania. Po zakończeniu dyskusji przewodniczący udziela głosu kandydatom, celem udzielenia odpowiedzi na postawione pytania. W tym samym czasie kandydaci mogą składać oświadczenia.

§ 11. Po wyborze kandydatów na I Prezesa SN ZO SN podejmuje większością głosów uchwałę o przedstawieniu tych kandydatów Prezydentowi RP. W razie niepodjęcia uchwały, procedura wyboru przeprowadzana jest od początku.

 Piszcie, komentujcie: listy@wyborcza.pl

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
Komentarze
Zaloguj się
Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem
Mała uwaga: "prof." przysługuje dr. hab. Zaradkiewiczowi tylko na terenie uczelni, która mu takie stanowisko przyznała. Co prawda nadanie tytułu obecna mafia powinna dać radę uskutecznić bez trudu, ale tego tytułu jeszcze pan dr. Zaradkiewicz oficjalnie nie posiada. Nie głaszczmy jego piżamowego ego, wystarczy że głaszcze je czule p. Ziobro.
już oceniałe(a)ś
28
0
Wszystko pięknie ,ale to ma być ustawka , a nie wybory . Dlatego Zaradkiewicz ma problem .
już oceniałe(a)ś
8
0
Dobre. Ale to zbyr proste. I niestety, zbyt uczciwe.
już oceniałe(a)ś
6
0
Dobre.
już oceniałe(a)ś
5
0