Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 12 maja 2020 r.

Państwo Sędziowie Sądu Najwyższego, prawidłowo powołani i stojący z determinacją na straży integralności Sądu Najwyższego jako najwyższego sądu prawa Rzeczpospolitej, podczas obecnego Zgromadzenia Ogólnego,

z ogromnym uznaniem przyjmujemy Państwa postawę w obronie zasad i standardów państwa prawa.

Mają Państwo za sobą jasne postanowienia Konstytucji RP, która w art. 183 ust. 3 stwierdza, że kandydatów na Pierwszego Prezesa SN przedstawia Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Niejasne przepisy ustawy tzw. kagańcowej, a zwłaszcza aktów podustawowych, muszą być interpretowane w zgodzie z tą fundamentalną normą konstytucyjną. 

Ponieważ każdy z przedstawionych kandydatów może być przez Prezydenta RP wskazany na funkcję Pierwszego Prezesa SN, procedury wyboru muszą zapewnić, by wszyscy przedstawieni kandydaci mogli być traktowani jako reprezentujący Zgromadzenie Ogólne, a nie jedynie wąską grupę sędziów. Nie można zapominać, że niezawisłość znacznej grupy osób uczestniczących w Zgromadzeniu Ogólnym budzi poważne wątpliwości, szczególnie w świetle uchwały połączonych Izb SN z 23 stycznia 2020 r. oraz orzeczeń TSUE. 

Trwające obecnie wybory kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa SN będą mieć zasadniczy wpływ na przyszłość Rzeczypospolitej. W demokratycznym państwie prawa nie jest dopuszczalne, by o sposobie przeprowadzenia tego kluczowego głosowania decydowała arbitralnie osoba, której Prezydent RP powierzył, jedynie czasowo, wykonywanie obowiązków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, i to na podstawie ustawy budzącej daleko idące wątpliwości konstytucyjne.

W Państwa walce chodzi o to, by w transparentnym procesie wyłonić Pierwszego Prezesa SN gwarantującego niezależność tej instytucji od polityków. Wspieramy Państwa w tej walce i wyrażamy nasze uznanie.

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Inicjatywa Wolne Sądy

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”

Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów

Instytut Prawa i Społeczeństwa INPIRS

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych 

Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia

Stowarzyszenie Sędziów „Themis”

Stowarzyszenie Amnesty International

Projekt: Polska

Archiwum Osiatyńskiego

Wojciech Hermeliński - były przewodniczący PKW oraz były sędzia Trybunału Konstytucyjnego

Prof. Mirosław Wyrzykowski

Prof. Marek Chmaj

Dr Adam Ploszka - Zakład Praw Człowieka WPiA UW

Adw. Bartłomiej Piotrowski

Adw. Jacek Dubois

Dr Wojciech Burek - Instytut Europeistyki UJ

Adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska - wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

R. pr. Artur Sidor

Paweł Sadowski - Wydział Prawa i Administracji UMCS

Adw. Michał Zacharski

Adw. Bartosz Tiutiunik - wicedziekan ORA w Łodzi 

Dr Anna Śledzińska-Simon

Dr Anna Maria Niżankowska-Horodecka

Dr Tomasz Zalasiński

Adw. Mikołaj Pietrzak - dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

Adw. Michał Bukowiński

Adw. Beata Czechowicz

Adw. Jacek Różycki

Prof. Ewa Łętowska

Adw. Krzysztof Sokołowski

Dr hab. Piotr Bogdanowicz

Prof. dr hab. Maciej Gutowski - dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu

Prof. Agnieszka Frąckowiak-Adamska

Prof. Anna Rakowska-Trela

Prof. Maciej Kisilowski - Central European University

Prof. dr hab. Stanisław Biernat

Jerzy Stępień - były prezes Trybunału Konstytucyjnego

Prof. dr hab. Andrzej Rzepliński - były prezes Trybunału Konstytucyjnego

Prof. dr hab. Zbigniew Lasocik

Chcesz wesprzeć ten apel? Możesz się podpisać TUTAJ.

---


Piszcie: listy@wyborcza.pl

Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu

Wypróbuj prenumeratę cyfrową Wyborczej

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych,
lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej.