Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Stanowisko w sprawie stanu klęski żywiołowej i wyborów prezydenckich

Komitet Obrony Demokracji od samego początku stoi na straży Konstytucji, której rocznica uchwalenia przypada właśnie dzisiaj – w tym trudnym czasie epidemii, kiedy na wielką próbę wystawiono nas wszystkich.

Tydzień temu wraz z kilkudziesięcioma największymi organizacjami obywatelskimi i społecznymi, które stają zawsze w obronie naszych wspólnych praw i wolności, ze stowarzyszeniami sędziów, prokuratorów i adwokatów, przy wsparciu wielu społeczności i autorytetów wezwaliśmy Radę Ministrów do niezwłocznego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, będącego jedyną legalną formą przesunięcia terminu wyborów prezydenckich.

We wspomnianym apelu wskazywaliśmy, że wprowadzone bez konstytucyjnego umocowania ograniczenia praw i wolności wynikające z ogłoszenia stanu epidemii są porównywalne z tymi, które występują przy stanie klęski żywiołowej.

Wobec utrzymywania się tej sytuacji i wprowadzenia dodatkowych ograniczeń stwierdzamy, że aktualne działania rządu stanowią obejście przepisów Konstytucji o stanach nadzwyczajnych i mają na celu przeprowadzenie wyborów prezydenckich 10 maja br. bez zważania na związane z tym zagrożenie dla zdrowia i życia obywateli.

Ze względu na gwarancyjny charakter norm konstytucyjnych, a w szczególności art. 228 ust. 7 Konstytucji, organizacja wyborów w tym terminie będzie bezprawna. Same wybory będą nieważne, a ich wyniki nie będą wiążące. Gdyby wybory te się odbyły, Komitet Obrony Demokracji nie uzna ich wyników.

Równocześnie wyrażamy głęboki szacunek i pełne poparcie dla przedstawicieli władz samorządowych, które w poczuciu odpowiedzialności za powierzone im lokalne społeczności sprzeciwiają się przeprowadzeniu wyborów w warunkach rozprzestrzeniającej się epidemii.

Wzywamy wszystkich obywateli do odmowy udziału w organizacji wyborów 10 maja, a w szczególności do odmowy pracy w komisjach wyborczych wszystkich szczebli.

Podpisz petycję w sprawie przesunięcia wyborów.

Płynące ze strony rządzącego ugrupowania deklaracje możliwości zorganizowania wyborów w majowym terminie odbieramy jako próbę odwrócenia uwagi opinii publicznej od fatalnego stanu opieki medycznej oraz finansów państwa, jak również braku realnej pomocy dla pracodawców i pracowników.

Jedynie natychmiastowe formalne ogłoszenie stanu klęski żywiołowej i wynikające z niego przesunięcie wyborów prezydenckich przywrócą w tym zakresie konstytucyjny porządek w państwie oraz pozwolą całemu społeczeństwu, wszystkim organizacjom społecznym, samorządom i administracji rządowej skoncentrować całą energię na przeciwdziałaniu epidemii oraz nadchodzącej w ślad za nią katastrofie gospodarczej, jakiej Polska nie przeżyła od 1989 r.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.