Ten artyku czytasz w ramach bezp豉tnego limitu

Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Press Club Polska wraz z dziewięcioma organizacjami pozarządowymi, m.in. dziennikarzy, wydawców oraz zajmującymi się wolnością słowa i prawem do informacji, zwróciły się do kandydatów na urząd prezydenta RP z pytaniami dotyczącymi możliwości zniesienia art. 212 kodeksu karnego, czyli przestępstwa zniesławienia.

Oto treść listu:

Szanowny Panie/ szanowna Pani,

od wielu lat organizacje pozarządowe wraz z organizacjami dziennikarskimi i wydawcami prasy zwracają uwagę na problem odpowiedzialności karnej za zniesławienie, wskazując, że artykuł 212 Kodeksu karnego stanowi nieproporcjonalne ograniczenie swobody wypowiedzi. Możliwość stosowania środków karnych dla ochrony reputacji może wywoływać tzw. efekt mrożący, zniechęcając do zabierania głosu w debacie publicznej w obawie przed możliwymi sankcjami, w tym nawet karą pozbawienia wolności. Dlatego wiele środowisk od lat postuluje zniesienie odpowiedzialności karnej za zniesławienie, zwracając uwagę na to, że droga cywilna stanowi wystarczający sposób ochrony reputacji.

Niestety, jak wskazują statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości, problem sięgania po instrumenty karne dla ochrony dobrego imienia od kilku lat ponownie narasta – między rokiem 2014 a 2017 liczba prawomocnych skazań za zniesławienie za pomocą środków masowego przekazu wzrosła dwukrotnie (z 58 do 137).

W związku z powyższym kierujemy do Pani/Pana poniższe pytania:

1) Czy popiera Pani/Pan postulat zniesienia odpowiedzialności karnej za zniesławienie?

2) Jeśli zostanie Pani/Pan wybrany na urząd prezydenta RP, skorzysta z inicjatywy ustawodawczej i zaproponuje wykreślenie art. 212 z Kodeksu karnego?

3) Czy w razie sporu sama/sam będzie Pani/Pan korzystał z art. 212 Kodeksu karnego?

Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania do 28 marca 2020 roku. Jednocześnie informujemy, że zarówno o zadaniu powyższych pytań, jak i o treści odpowiedzi lub o braku odpowiedzi poinformujemy opinię publiczną.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka,

Press Club Polska,

Centrum Cyfrowe,

ePaństwo,

Izba Wydawców Prasy,

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich,

Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej,

Stowarzyszenie Gazet Lokalnych,

Towarzystwo Dziennikarskie,

Sieć Obywatelska Watchdog Polska,

Stowarzyszenie Amnesty International.

W imieniu wyżej podpisanych:

Danuta Przywara

Prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Czytaj ten tekst i setki innych dzi瘯i prenumeracie

Wybierz prenumerat, by czyta to, co Ci ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakuj帷e reporta瞠 i porady ekspert闚 w sprawach, kt鏎ymi 篡jemy na co dzie. Do tego magazyny o ksi捫kach, historii i teksty z medi闚 europejskich. Zrezygnowa mo瞠sz w ka盥ej chwili.