Udział Pawłowicz i Piotrowicza w składzie orzekającym Trybunału Konstytucyjnego, w tym zwłaszcza w roli sędziego sprawozdawcy, jest ostentacyjnym naruszeniem przepisów - twierdzi w swoim oświadczeniu 22 sędziów Trybunału.
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku stwierdzają z ubolewaniem, że działania organów władzy ustawodawczej i wykonawczej od 2015 r. oraz kierownictwa Trybunału Konstytucyjnego od 2017 r. doprowadziły do głębokiego upadku znaczenia i prestiżu tego organu konstytucyjnego, a także do praktycznej niemożności wykonywania przez niego zadań i kompetencji przewidzianych w konstytucji. Słuszne jest, niestety, wyrażane powszechnie przekonanie, że Trybunał Konstytucyjny praktycznie został zlikwidowany.

Do długiej listy przykładów naruszania prawa dotyczącego organizacji i funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego należy dodać ostatni, drastyczny przypadek procedowanej obecnie sprawy rzekomego, sztucznie wykreowanego sporu kompetencyjnego między Sądem Najwyższym a Sejmem i Prezydentem RP.

W pełnym składzie Trybunału, który ma wydać orzeczenie w tej sprawie, znajduje się dwoje niedawno wybranych sędziów, którzy brali aktywny udział w pracach legislacyjnych nad ustawą o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw. Przepisy tej ustawy zajmują centralne miejsce w argumentacji wniosku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego.

Tak więc: Stanisław Piotrowicz przewodniczył komisji sprawiedliwości Sejmu 28 listopada 2017 r. i 6 grudnia 2017 r., a także kilkakrotnie wypowiadał się merytorycznie o projektowanej ustawie. W czasie drugiego czytania projektu na posiedzeniu plenarnym Sejmu 6 grudnia 2017 r. wygłosił długie przemówienie popierające projekt.

Krystyna Pawłowicz, która jest sędzią sprawozdawcą w sprawie przed Trybunałem, kilkakrotnie zabierała głos podczas posiedzenia komisji sprawiedliwości Sejmu 28 listopada 2017 r.

Zarówno Krystyna Pawłowicz, jak i Stanisław Piotrowicz głosowali 8 grudnia 2017 r. w trzecim czytaniu za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 2070, wraz z przyjętymi poprawkami, a zatem ustawy, którą obecnie mają oceniać jako sędziowie TK.

Należy przypomnieć, że stosownie do art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym:

Art. 39 ust. 2. Sędzia Trybunału podlega również wyłączeniu z udziału w rozpoznawaniu sprawy, jeżeli: 1) uczestniczył w wydaniu aktu normatywnego, orzeczenia, decyzji administracyjnej lub innego rozstrzygnięcia, o których mowa w ust.1 pkt 1 i 2, i może wywołać to wątpliwości co do jego bezstronności; (…) 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, sędziego Trybunału wyłącza się z udziału w rozpoznawaniu sprawy, jeżeli podmiot składający wniosek o wyłączenie uprawdopodobni istnienie okoliczności mogących wywołać wątpliwości co do jego bezstronności.

Udział dwóch wymienionych osób w składzie orzekającym Trybunału Konstytucyjnego, w tym zwłaszcza w roli sędziego sprawozdawcy, jest ostentacyjnym naruszeniem powołanych przepisów, także w świetle dotychczasowego orzecznictwa Trybunału (por. zwłaszcza postanowienie Trybunału z 17 lipca 2003 r., K 13/02).

Stanisław Biernat

Teresa Dębowska-Romanowska

Lech Garlicki, Mirosław Granat

Wojciech Hermeliński

Adam Jamróz

Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska

Wojciech Łączkowski

Ewa Łętowska

Marek Mazurkiewicz

Andrzej Mączyński

Małgorzata Pyziak-Szafnicka

Ferdynand Rymarz

Andrzej Rzepliński

Marek Safjan

Jerzy Stępień

Piotr Tuleja

Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

Mirosław Wyrzykowski

Bohdan Zdziennicki

Andrzej Zoll

Marek Zubik

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
  Komentarze
  Zaloguj się
  Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem
  Kaczyński już w 2008 zastanawiał się jak zlikwidować tę instytucję, dopiął swego.
  już oceniałe(a)ś
  18
  0
  Nie mamy pańskiego płaszcza i nam pan zrobisz?
  A na poważnie: tyle czasu trzeba było by stwierdzić że zasiadanie tych "osób" w TK jest złamaniem wszelkich zasad prawnych?
  już oceniałe(a)ś
  10
  0
  Nakazując powołać Pawłowicz i Piotrowicza w skład Trybunału Konstytucyjnego, Jarosław Kaczyński po raz kolejny zademonstrował swoją głęboką pogardę dla obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.
  już oceniałe(a)ś
  8
  0
  Ostatnie gwoździe do trumny TK , Pawłowicz i Piotrowicz.
  już oceniałe(a)ś
  8
  0
  W maju br. trzeba będzie całą ta pis-owska hołotę wywalić ze wszystkich tych instytucji, bo są tam bezprawnie i ustanowić zgodnie z prawem osoby nadające się ciał, np. prokuratura, krs, tk, itp.
  już oceniałe(a)ś
  8
  1
  Decyduje ojciec chrzestny z Nowogrodkiej a pisowscy "sędziowie" są tylko kukiełkami na sznurkach dyktatorka co ma kota.
  już oceniałe(a)ś
  6
  0
  Będą siedzieć
  @krempak
  Jasne. Tak jak Kamiński siedzi.
  już oceniałe(a)ś
  0
  1
  Powołaniem tych dwojga do TK kaczyński i duda wymierzyli obywatelom dwa siarczyste policzki.
  już oceniałe(a)ś
  3
  0