Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

W środę 18 lipca obchodzimy Światowy Dzień Praw Więźniów (zob. więcej).
Co roku rzecznik praw obywatelskich przedstawia parlamentowi informację o stanie przestrzegania praw i wolności obywatelskich. W tym roku opisał przepisy konstytucji definiujące nasze prawa i wskazał problemy z ich realizacją (źródło: Rpo.gov.pl).
Doroczne wystąpienie RPO na ten temat Sejm zaplanował na piątek 20 lipca. Adam Bodnar być może będzie miał na to ledwie 15 min.

Art. 41 ust.5 - Prawo do odszkodowania za bezprawne pozbawienie wolności. "Każdy bezprawnie pozbawiony wolności ma prawo do odszkodowania".

Co to znaczy
Ponieważ pozbawienie wolności jest bardzo daleko idącą ingerencją w sferę wolności jednostki, naruszenie tego dobra musi być traktowane ze szczególną powagą. Twórcy konstytucji stworzyli zatem osobną regulację, która umożliwia dochodzenie tego rodzaju odszkodowań.
Jakie mamy tu problemy?
Niby banalne - ale od którego momentu liczą się odsetki od odszkodowania/ zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie bądź zatrzymanie? Kodeks postępowania karnego (art. 58) nie jest jasny i wypadałoby go poprawić. Mógłby to zainicjować minister sprawiedliwości, ale na wystąpienie rzecznika nie zareagował - mimo przedstawionej szczegółowej argumentacji.

---
Poprzednich odcinków szukaj na Wyborcza to Wy:
Odcinek 1. Godność (art. 30)
Odcinek 2. Wolność (art. 31)
Odcinek 3. Równość (art. 32 ust. 1)
Odcinek 4. Wolność organizowania pokojowych zgromadzeń (art. 57)
Odcinek 5. Zasada niedyskryminacji (art. 32 ust. 2)
Odcinek 6. Równe traktowanie kobiet i mężczyzn (art. 33)
Odcinek 7. Zakaz tortur, nieludzkiego i poniżającego traktowania (art 40)
Odcinek 8. Prawa osób zatrzymanych (art. 41 ust. 2 i 3)

Piszcie: Listy@wyborcza.pl

Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu

Wypróbuj prenumeratę cyfrową Wyborczej

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych,
lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej.