Przewidziane są wystąpienia przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i organizacji obywatelskich z nim związanych oraz wystąpienia gości zagranicznych zaproszonych przez marszałka Senatu.