W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu inicjatywy "Stop Pedofilii". Projekt zakłada penalizację edukacji seksualnej. Zdaniem przedstawicieli wnioskodawców proponowana nowelizacja polega na "zakazie publicznego pochwalania i propagowania seksualnej aktywności osób małoletnich". Osoba, która będzie propagować lub pochwalać takie zachowania "za pomocą środków masowego komunikowania", ma podlegać karze ograniczenia wolności do lat trzech. Projekt zmian zostanie poddany do głosowania na dzisiejszych obradach Sejmu.