Prof. Monika Płatek i Michał Boni będą odpowiadali na pytania z zestawu ponad 40, które zostały opracowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi: Stowarzyszeniem 61, Stowarzyszeniem SEDNO, portalem Latarnik Wyborczy, Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Obywatelami RP.