Debata odbywa się w siedzibie w Fundacji Centrum Prasowe w Warszawie. Biorą w niej udział przedstawiciele każdego z krajów Grupy Wyszehradzkiej. Są to:

  • Beata Balogová, redaktor naczelna "SME", trzeciego największego dziennika na Słowacji;
  • Robert Cásenský, redaktor naczelny czeskiego miesięcznika "Reportér" publikującego reportaże społeczne i śledcze;
  • Miklós Haraszti, węgierski dysydent i działacz opozycji demokratycznej, były Przedstawiciel Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie ds. wolności mediów;
  • Piotr Stasiński, zastępca redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej".