Dzisiaj w Warszawie przedstawiają wyniki prac patrolowych, koncentrując się na cennych przyrodniczo fragmentach w okolicach leśnej drogi - Wilczej Tryby. W przygotowanym raporcie piszą: "Ustalenia patroli wskazują, że w tym czasie, w kontrolowanym rejonie, prowadzone prace leśne łamały szereg przepisów polskich i unijnych, były sprzeczne z międzynarodową umową pomiędzy Polską a Komitetem UNESCO oraz wielokrotnie łamały Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie wstrzymania cięć". Relacjonujemy konferencję prasową koalicji organizacji ekologicznych na żywo.