Sakramentalne ?tak? to dla nowożeńców początek wspólności majątkowej. Odtąd wszystko, co zarobią lub kupią, będzie ich majątkiem wspólnym.

Jak się rozstać nie tylko z małżonkiem, ale też ze wspólnym kredytem? Czy winny małżonek dostanie mniej?

Co należy do majątku osobistego

Zgodnie z przepisem art. 33 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do majątku osobistego każdego z małżonków należą m.in.:

- przedmioty nabyte przed zawarciem małżeństwa (a więc przed powstaniem wspólności ustawowej);

- przedmioty nabyte przez dziedziczenie lub darowiznę (chyba że inna była intencja przysporzenia);

- przedmioty służące zaspokajaniu osobistych potrzeb jednego z małżonków;

- nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;

- odszkodowanie za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia;

- prawa autorskie oraz inne prawa twórcy.

Co należy do majątku wspólnego

Generalnie wszystko to, co nie wchodzi do majątku osobistego. W szczególności będzie to:

- wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej (np. prowadzenia własnej firmy) każdego z małżonków;

- środki zgromadzone na rachunku otwartym lub pracowniczym funduszu emerytalnym;

- kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o których mowa w art. 40a ustawy z dn. 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.);

- dochody z majątku wspólnego lub osobistego każdego z małżonków (np. dochód z najmu).

Spór o medal olimpijski

Znany polski olimpijczyk rozwodził się z żoną. Rozgorzał między nimi spór, do kogo należą wypłaty z nagród ufundowanych przez sponsora. Uciułało się tego 120 tys. zł. Pieniądze znalazły się na koncie żony. Gdy para postanowiła się rozwieść, mąż zażądał ich zwrotu. Powołał się przy tym na art. 33 pkt 8 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który mówi, że "przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków" należą do jego majątku osobistego.

Taką argumentację podzielił sąd okręgowy, który nakazał żonie zwrot całej kwoty. Sąd apelacyjny, do którego kobieta się odwołała, zmniejszył kwotę zwrotu o połowę, uznając, że pieniądze weszły do majątku dorobkowego małżonków. Sportowiec napisał skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. I wygrał. SN potwierdził, że wypłaty za medale należy traktować w kategorii nagród, a te należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Więcej informacji i konkretne przykłady sytuacji rozwodowych znajdziecie w naszym poradniku we wtorek w "Wyborczej"

Więcej