Ten obraz Śląska przechodzi na szczęście do historii. Jesteśmy regionem zielonym, nowoczesnym i zróżnicowanym kulturowo, do tego dysponującym świetną infrastrukturą i tętniącym życiem. Zdajemy sobie sprawę w jakim kierunku powinniśmy zmierzać i jak radzić sobie z wyzwaniami, które rysują się na horyzoncie.

Jednym z nich jest starzenie się społeczeństwa i zmiany demograficzne, które obserwujemy. Dlatego oprócz coraz lepszej oferty edukacyjnej, atrakcyjnych ofert pracy i usług, ważna jest poprawa jakości życia, reagowanie na potrzeby seniorów, którzy z roku na rok będą stanowić coraz liczniejszą i coraz bardziej znaczącą grupę społeczną.

Więcej