Pilatus. Złota podróż na górę przeklętą

Mówi się, że nigdzie gwiazdy nie są jaśniejsze, a wschody słońca bardziej spektakularne niż na górze Pilatus w środkowej Szwajcarii. Przygodą są też wjazd i zjazd ze szczytu kolejkami, w których pasażerowie wypowiadają na zmianę: ochy i achy. A kto by przypuszczał taką popularność góry, która niegdyś była uważana za przeklętą: legenda mówiła, że w jeziorku na jej zboczu został pochowany Poncjusz Piłat, więc wstęp na nią był zakazany.

Więcej