Ostatnie lata były próbą dla wielu firm. Najpierw pandemia, która spowodowała przestoje w funkcjonowaniu przedsiębiorstw wynikające z lockdownów, zerwanych łańcuchów dostaw i związanych z tym braków surowców i podzespołów. Zmusiła też firmy do przejścia niespodziewanej, szybkiej i kosztownej transformacji cyfrowej. Później wybuch wojny na Ukrainie – równie nagły i trudny do przewidzenia w skutkach. Wojna, a zwłaszcza polityka Rosji i manipulacje cenami oraz ograniczanie dostaw ropy i gazu, doprowadziły do gwałtownego wzrostu cen surowców. Koszty prowadzenia działalności gospodarczej stały się ogromnym wyzwaniem. Wiele firm popadło w poważne kłopoty finansowe.

Więcej