Jak prowadzić biznes w sposób odpowiedzialny i zrównoważony? Dlaczego warto inwestować w edukację konsumentów? W sobotę w ICE Kraków odbyło się podsumowanie obrad Okrągłych Stołów Klimatycznych. Rekomendacje dotyczące lepszej przyszłości przedstawił m.in. ING Bank Śląski.
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Okrągłe Stoły Klimatyczne były nowością w programie Festiwalu Przyszłości Bomba Megabitowa 2022, który odbywał się w Krakowie między 5 a 12 września. Do udziału w pięciodniowych warsztatach Miasto Kraków i KBF zaprosiło aktywistów i aktywistki oraz przedstawicieli i przedstawicielki rządu, samorządu i sektora biznesowego. Od 5 do 9 września osoby aktywnie działające na rzecz lepszej przyszłości rozmawiały na tematy związane z odpowiedzialnością w biznesie, energetyką, prawami zwierząt, gospodarką odpadami, zieloną architekturą i urbanistyką. Podczas obrad spotkali się przedstawiciele różnych środowisk - biznesu: ING Bank Śląski, Samsung, Allegro, Uniqa; aktywistów klimatycznych: Extinction Rebellion Kraków, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Akcja Ratunkowa dla Krakowa; rządu i samorządu: biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, przedstawiciele Miasta Krakowa; akademickiego: WSB Poznań, a także partnerzy i sponsorzy festiwalu: Samsung, Allegro, PwC, Uniqa. - Obrady Okrągłych Stołów Klimatycznych to ponad 15 godzin ważnych, kreatywnych spotkań, których wyniki z pewnością pomogą nam w walce o lepszą przyszłość - podsumowali organizatorzy festiwalu.

Odpowiedzialność w biznesie

Pomysłodawcą i organizatorem jednego z Okrągłych Stołów Klimatycznych - „Odpowiedzialność w biznesie" - było Centrum Eksperckie ESG Innowacje ING w Banku Śląskim. To marka, która zajęła pierwsze miejsce w Rankingu Odpowiedzialnych Firm, a także otrzymała nominację do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w kategorii „Odpowiedzialny biznes".

Zaproszeni do debaty uczestnicy rozmawiali m.in. o tym, czym jest ESG, w jaki sposób jest obecny w danej organizacji oraz czy może być odpowiedzią na wyzwania biznesu związane z kryzysem klimatycznym. Goście debatowali też o zrównoważonym rozwoju, dzięki któremu łatwiej zapobiegać negatywnym skutkom zmian klimatu oraz tzw. greenwashingu, który może wprowadzać klientów w błąd poprzez zapewnienie, że dany produkt jest wytwarzany w zgodzie z naturą i ekologią. ING w dyskusji reprezentowała Małgorzata Jarczyk-Zuber, Chief ESG Innovation Officer, a Alicja Pawłowska-Piorun była moderatorem stołu.

Uczciwość, edukacja i współpraca

Wyniki obrad Okrągłego Stołu Klimatycznego „Odpowiedzialność w biznesie", który był zorganizowany przez ING Bank Śląski, przedstawiła Alicja Pawłowska-Piorun z Centrum Eksperckiego ESG Innowacje ING. - Nasza grupa była najliczniejsza i najbardziej zróżnicowana poglądowo. W pewnym momencie przytłoczyła nas liczba pomysłów i wyzwań. Postanowiliśmy, że zaprezentujemy białą kartkę jako symbol bezsilności i chaosu, w którym tkwimy. Z chaosu jednak często pojawia się coś dobrego i kreatywnego. Tak więc zgodnie stwierdziliśmy, że wszystkie nasze pomysły skupiają się wokół trzech wartości: uczciwości, edukacji i współpracy - mówiła Alicja Pawłowska-Piorun. Podkreśliła, że opracowane przez stół rekomendacje nie mają terminu ważności. - Staraliśmy się, by były uniwersalne i odnosiły się nie tylko do sektora biznesu, lecz dotyczyły każdego z nas.

Długoterminowość i dobra jakość

Pierwsza rekomendacja ekspertów debatujących pod okiem Centrum Eksperckiego ESG Innowacje ING w Banku Śląskim, która może wpłynąć na lepszą przyszłość, dotyczyła uczciwości. - ESG, czyli Environmental, Social i Corporate Governance, to konkretne wskazówki i regulacje, które powinny nam przyświecać w budowaniu strategii. Proponujemy zmianę sposobu myślenia i podejścia - zamiast krótkookresowych planów i ocen, myślmy długoterminowo. Planowanie i wyniki kwartalne są ważne, jednak w długim terminie nasza przyszłość wygląda inaczej i wymaga innych, bardziej aktywnych działań. Strategie nie powinny już dotyczyć wyłącznie biznesu, a wszystkich obszarów działalności - podkreślała Alicja Pawłowska-Piorun.

Drugim założeniem związanym z uczciwością w biznesie jest rozwój jakościowy. - Rośniemy tylko do pewnego momentu. Dlatego teraz o wiele ważniejszy niż wzrost ilościowy, jest ten jakościowy, ograniczający ilość zbędnych produktów, za to przedłużający ich żywotność i zapewniający naprawialność. O całym cyklu życia produktu powinniśmy myśleć odpowiedzialnie - apelowała ekspertka.

Edukacja i świadome wybory

Alicja Pawłowska-Piorun zwróciła też uwagę na to, jak ważna w biznesie jest edukacja. - Odpowiedzialność wszystkich nas polega na wyposażaniu konsumentów w wiedzę, która pomoże podejmować bardziej zielone i świadome wybory. Budowanie świadomości i edukacja są kluczowe, jeśli myślimy o dobrej i zrównoważonej przyszłości, dlatego edukacja powinna też dotyczyć nas samych. To nasza szansa także na eliminowanie greenwashingu.

Ekspertka podkreśliła, że w odpowiedzialnym biznesie niezbędna jest współpraca. - Zacznijmy w strategii rocznej, ale też w raportach rocznych, przedstawiać wspólne podejście do wyników finansowych i wskaźników zrównoważonego rozwoju (wskaźników niefinansowych). To dwie strony tej samej monety. Skupmy się na współpracy sektorowej i ponadsektorowej, a nie na konkurencji. I najważniejsze - miejmy odwagę na rozmowę o byciu odpowiedzialnym. Rozwijajmy się korzystając z wiedzy i doświadczenia innych, nie działajmy sami. Wspierajmy transformacje naszych partnerów i traktujmy regulacje prawne jako szansę, a nie zagrożenie.

Razem po lepszą przyszłość

Wystąpienie przedstawicielki banku ING podsumował ważny wniosek. - Dotychczas uważaliśmy, że to wyłącznie państwo jest odpowiedzialne za walkę z negatywnymi skutkami zmian klimatu, zaś my jesteśmy z tego zwolnieni. Niestety, działania państwa można porównać do działania pojedynczej jednostki - jest mała szansa, że ktoś przyłączy się do jednej osoby, która bije brawo na sali. Od pewnego czasu do wysiłków państw przyłączył się biznes, ale jeśli będzie nas więcej, brawa będą głośniejsze. Dlatego przyszłość jest naszą wspólną odpowiedzialnością!

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej