Wszelkie działania na rzecz poprawy zdrowotności Polaków mają być kompleksowe, powszechnie dostępne i lepiej skoordynowane - o najważniejszych zmianach, jakie przyniesie krajowy plan transformacji w rozmowie z dr hab. n. o zdr. Grzegorzem Juszczykiem, dyrektorem Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Krajowy plan transformacji to duża nowość w systemie ochrony zdrowia. Jakie ważne zmiany wprowadza dla pacjentów?

GJ: Najważniejsze założenie to zmiana opieki stacjonarnej na ambulatoryjną wszędzie tam, gdzie będzie to możliwe. Ten rodzaj opieki jest dla pacjenta przyjaźniejszy i bardziej dostępny. Plan zakłada wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań takich jak: telekonsultacja i teleeopieka. Kadry medyczne mają otrzymać wsparcie rozwojowe i możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji. Szczególnie ważne są programy profilaktyczne służące zapobieganiu wielu chorobom, powodującym przedwczesne zgony lub niepełnosprawność utrudniającą codzienne funkcjonowanie. Edukacja prozdrowotna ma zredukować czynniki wywołujące takie choroby jak palenie tytoniu, nadmierne spożywanie alkoholu czy złe odżywianie.

Jakie są główne założenia krajowego planu transformacji?

GJ: Wszelkie działania na rzecz poprawy zdrowotności Polaków mają być kompleksowe, powszechnie dostępne i lepiej skoordynowane. Zmiana planowana w ustawie o zdrowiu publicznym stworzy system wspierania działalności profilaktycznej. Pojawi się także nowy zawód – profilaktyk, który będą wykonywać absolwenci kierunku „Zdrowie publiczne". Na wzór narodowej strategii onkologicznej wdrożony zostanie kompleksowy program profilaktyki, wczesnej diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia.

Jakie zmiany w profilaktyce uważa Pan za najważniejsze?

GJ: „Planuję długie życie" to długofalowa kampania, która buduje świadomość wpływu naszych zachowań na zdrowie, ale także podkreśla znaczenie badań przesiewowych. Kampania ma uświadomić to, że nasze decyzje dotyczące żywienia i stylu życia mają wpływ na nasze zdrowie w przyszłości. Planując długie życie, musimy pamiętać o fundamentalnych zasadach troski o nasze zdrowie.

Jak Pan ocenia Program 40 PLUS?

GJ: Jest to dobry początek w procesie budowania programów profilaktycznych w taki sposób, aby zwiększać zgłaszalność na kluczowe badania profilaktyczne, które pomogą w wykryciu chorób, jakich istnienia nie jesteśmy świadomi. Z pewnością modyfikowany będzie zakres tych badań, niektóre będą zastępowane, inne dodawane. Ale najważniejsze, by jak najwięcej osób z tego programu chciało skorzystać. Te badania nie wymagają skierowania i wykonywane są w wielu placówkach medycznych.

Jakie zmiany w podstawowej opiece zdrowotnej zakłada krajowy plan transformacji?

GJ: To przede wszystkim wzmocnienie roli lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i wprowadzenie tak zwanego koordynatora, który będzie pomagał pacjentowi w poruszaniu się po unowocześnionym systemie ochrony zdrowia. Pomoże zaplanować leczenie, a potem będzie je monitorować. Planowane jest również wzmocnienie opieki domowej nad pacjentem z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i dalszy rozwój telemedycyny. W gabinetach POZ będą też prowadzone tak zwane bilanse zdrowia, dla dzieci i młodzieży są już dostępne. Po zmianach zestawy badań profilaktycznych, dostosowane do poszczególnych grup wiekowych i płci, dostępne będą również dla dorosłych.

Krajowy plan kładzie nacisk na rozwój e-usług. Działa już Internetowe Konto Pacjenta, e-wizyta, e-recepta, e-skierowanie, e-rejestracja, e-dokumentacja medyczna. Jakie korzyści z wdrożenia takich rozwiązań ma pacjent?

GJ: Warto zwrócić uwagę, że od lat nosimy przy sobie w telefonie pełny dostęp do usług bankowych, szczególnie chronionych przed nieuprawnionym dostępem. Rozwój usług e-zdrowia również pozwala nam na wgląd w nasze dane medyczne, a wkrótce na korzystanie z dopasowanych do naszych potrzeb rekomendacji dotyczących zdrowia. Trudniej jest umówić się na wizytę profilaktyczną, gdy jesteśmy zdrowi. Internetowe Konto Pacjenta to znacznie ułatwi.

Jak Pan postrzega rolę NIZP PZH-PIB w procesie wdrażania działań krajowego planu transformacji?

GJ: Wspólnie z Agencją Badań Medycznych i Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz innymi  instytutami badawczymi, będziemy rekomendowali programy polityki zdrowotnej, które powinny być wdrażane przez samorządy. Przygotowujemy plan zmian w ustawie o zdrowiu publicznym, która wprowadzi nowy model finansowania i organizacji polityki zdrowotnej. Monitorujemy skuteczność wprowadzonych programów profilaktycznych oraz efektów zdrowotnych - od rekomendacji, organizacji systemu, do wspierania wszystkich podmiotów, które będą podejmowały takie działania.

Dr hab. n. o zdr. Grzegorz Juszczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego
Dr hab. n. o zdr. Grzegorz Juszczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego  Fot. Archiwum prywatne

embed

Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych to projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizuje Departament Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej