Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Władze samorządowe województwa kujawsko-pomorskiego przywiązują ogromną wagę do tworzenia atrakcyjnych warunków dla rozwoju gospodarczego regionu. W strategii rozwoju jednym z kluczowych wątków jest kształcenie kadr zorientowane na lokalną gospodarkę, oparte na wiedzy i nowych technologiach. Jak pokazują statystyki, osób z wykształceniem wyższym w regionie stale przybywa. Kształci się tu ponad 55 tys. studentów, co corocznie daje kilkanaście tys. absolwentów.

fot. Andrzej Goiński dla UMWKPfot. Andrzej Goiński dla UMWKP 

Regionalny rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny na tle kraju, przyciąga pracowników z innych województw i zza granicy – liczba wydanych im pozwoleń na pracę w ciągu ostatnich kilku lat wzrosła prawie dziewięciokrotnie. Z pewnością wpływa na to mają bardzo dobre warunki lokowania w województwie nowych przedsięwzięć gospodarczych – dobra dostępność, szeroka oferta przygotowanych terenów inwestycyjnych, przychylność władz samorządowych. W Kujawsko-Pomorskiem od lat powstają nowe przedsiębiorstwa, oferujące setki miejsc pracy.

Zaplecze naukowo-badawcze mocnym atutem województwa

fot. Andrzej Goiński dla UMWKPfot. Andrzej Goiński dla UMWKP 

W Kujawsko-Pomorskiem prężnie działają uczelnie wyższe, z których większość ulokowana jest w obydwu miastach stołecznych – Bydgoszczy i Torunia. Znajdują się tu m.in. zaliczany do elitarnego grona uczelni badawczych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Politechnika Bydgoska, będąca najmłodszą placówką tego typu w kraju. Szkoły wyższe działają również w kilku mniejszych ośrodkach.

Władze województwa dostrzegają rolę sektora nauki w rozwoju regionu. Oprócz kształcenia kadr dla nowoczesnej gospodarki, odpowiada on także za transfer technologii do podmiotów gospodarczych. Pomocny w tym jest marszałkowski Fundusz Badań i Wdrożeń, zapewniający środki na prowadzenie przez uczelnie prac badawczo-rozwojowych dla przedsiębiorstw. Fundusz oferuje także „bony na patenty", umożliwiające uzyskanie patentów i ochrony prawnej wzorów użytkowych.

fot. Andrzej Goiński dla UMWKPfot. Andrzej Goiński dla UMWKP 

Uczelnie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i pracowników, i studentów, organizują corocznie w Bydgoszczy i Toruniu „Dni Kariery", dając szansę pracodawcom pozyskania przyszłych pracowników – absolwentów regionalnych uczelni.  Zdaniem wielu inwestorów, którzy ulokowali swoje przedsięwzięcia w Kujawsko-Pomorskiem, to właśnie świetne przygotowanie kadr oraz zdolność uczelni do realizacji projektów naukowo-gospodarczych zdecydowały o wyborze takiej lokalizacji.

Edukacja powiązana z gospodarką regionu

Priorytetem dla władz województwa kujawsko-pomorskiego jest rozwój kształcenia w specjalnościach sprzyjających rozwojowi gospodarczemu. Szkoły na każdym poziomie kształcenia realizują programy nauczania dostosowane zarówno do potrzeb lokalnych, jak i najważniejszych sektorów gospodarki regionu (sektor rolno-spożywczy, chemiczny, elektromaszynowy, tworzyw sztucznych, drzewno-papierniczy). Coraz ważniejszymi specjalnościami województwa staje się sektor BPO, usług informatycznych. Regionalne uczelnie współpracują z Centrami Transferu Technologii – ich zadaniem jest komercjalizowanie wyników badań naukowych.

Inwestujemy w przyszłość

Obecnie wciąż większość osób zatrudnionych w województwie kujawsko-pomorskim pracuje w tradycyjnych dziedzinach gospodarki. Dostrzega się jednak rosnące znaczenie szeroko rozumianych usług oraz nowych sektorów związanych z transformacją energetyczną, informatyzacją, logistyką. Urząd Pracy prognozuje istotne zapotrzebowanie na kadry w aż 46 zawodach.

fot. Andrzej Goiński dla UMWKPfot. Andrzej Goiński dla UMWKP 

Myśląc o przyszłych kadrach dla nowoczesnej gospodarki, samorząd województwa już teraz rozwija zainteresowania i aspiracje dzieci i młodzieży, funduje stypendia, organizuje konkursy „młodych talentów", przy szkołach w województwie powstały astrobazy – miniobserwatoria astronomiczne.

fot. Andrzej Goiński dla UMWKPfot. Andrzej Goiński dla UMWKP 

Samorząd województwa skupia się również na zwiększeniu liczby pracowników w kilku już obecnie najważniejszych branżach, a których znaczenie dla gospodarki będzie tylko rosnąć: medycznej, informatycznej, różnego rodzaju doradztwach. Oprócz szerokiego zakresu działań adresowanych do szkół, wspiera się doskonalenie zawodowe, zmianę kwalifikacji dorosłych, organizuje się certyfikowane szkolenia zawodowe. Już dziś atutem dla inwestorów zagranicznych jest bardzo dobra znajomość języków obcych wśród pracowników.

embed
Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.