Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Materiał UNIQAMateriał UNIQA 

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, posiadacz samochodu ma obowiązek wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC). UNIQA oferuje ubezpieczenie OC w bardzo atrakcyjnym pakiecie, w ramach którego klient otrzymuje: ubezpieczenie OC, Zieloną Kartę, a także ubezpieczenie Assistance MIDI. Warto podkreślić, że wariant MIDI ma najszerszy zakres świadczeń spośród wszystkich ubezpieczeń assistance oferowanych na polskim rynku w ramach pakietu OC (tj. bez dodatkowej składki). UNIQA jest jedną z nielicznych firm, która zapewnia pomoc nie tylko po wypadku, ale również po awarii lub kradzieży już w ramach podstawowego ubezpieczenia assistance.

Zatem z jakich świadczeń klient może skorzystać w ramach Assistance MIDI? W razie wypadku lub awarii może liczyć na naprawę na miejscu zdarzenia, a jeśli ta nie będzie możliwa, na holowanie pojazdu do 75 km. Dodatkowo, po wypadku, awarii lub kradzieży pojazdu, może skorzystać z samochodu zastępczego (limit: 2 doby), a w razie potrzeby, po wypadku z transportu podróżnych. Całość zakresu świadczeń uzupełnia przewóz, opieka oraz leczenie weterynaryjne psa lub kota przewożonego w pojeździe.

Autocasco - zabezpiecz się przed szkodami

Ubezpieczenie autocasco w UNIQA jest ubezpieczeniem w formule all risk tj. od wszystkich ryzyk. Oznacza to, że odpowiedzialnością towarzystwa objęte są szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub kradzieży pojazdu wskutek wszelkich nagłych i niespodziewanych zdarzeń w czasie trwania polisy.

Ubezpieczenie autocasco dostępne jest dla pojazdów, których okres eksploatacji nie przekracza 15 lat (przy odnowieniu umowy ograniczenie nie obowiązuje).

Materiał UNIQAMateriał UNIQA 

Decydując się na ubezpieczenie autocasco w UNIQA klient może wybrać jeden z czterech wariantów: Serwis ASO, Warsztat, Kosztorys bez amortyzacji oraz Kosztorys z amortyzacją. W przypadku dwóch pierwszych wariantów likwidacja szkody odbywa się tzw. metodą warsztatową, gdzie klient wstawia pojazd do warsztatu, by go naprawić, a rozliczenie następuje pomiędzy UNIQA a warsztatem. W wariantach kosztorysowych klient otrzymuje odszkodowanie na konto bankowe i sam podejmuje decyzje o czasie i zakresie naprawy. Najbogatszym wariantem autocasco jest Serwis ASO, w ramach którego klient może liczyć na naprawę pojazdu w autoryzowanym serwisie danej marki (ASO) przy użyciu części oryginalnych, sygnowanych logo producenta pojazdu. W przypadku wariantu Warsztat, klient może skorzystać z usług warsztatu partnerskiego UNIQA, a naprawa odbędzie się z wykorzystaniem najwyższej jakości zamienników. W wariantach kosztorysowych odszkodowanie wyliczane jest w oparciu o koszt zakupu części zamiennych oraz stawki za roboczogodzinę w wysokości 90 zł brutto.

Ważną cechą ubezpieczenia autocasco jest GSU - gwarantowana suma ubezpieczenia. GSU to stała w trakcie trwania umowy kwota, odpowiadająca wartości pojazdu w dniu złożenia wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia i jest ona wskazana w polisie. W sytuacji wystąpienia szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu jest ona podstawą do ustalenia wysokości odszkodowania. W nowej ofercie UNIQA GSU jest dostępna w wariantach Serwis ASO oraz Warsztat dla pojazdów aż do 10 lat eksploatacji (pochodzących z polskiej sieci dealerskiej).

Jeżeli jednak klient nie zdecyduje się na ubezpieczenie autocasco, UNIQA ma w ofercie również ubezpieczenie od pożaru i kradzieży (P-KR), a także ubezpieczenie szyb. Celem ubezpieczenia P-KR jest zabezpieczenie przez skutkami zniszczenia pojazdu wskutek pożaru i od kradzieży. Natomiast w ramach ubezpieczenia szyb, ochroną objęta jest szyba czołowa, tylna oraz boczne - do 4000 zł.

Pełen zakres ubezpieczeń

Wyróżniającym się na rynku ubezpieczeniem jest ubezpieczenie bagażu. To produkt zabezpieczający przed skutkami zniszczenia oraz kradzieży bagażu. Suma ubezpieczenia wynosi 3000 zł. Dodatkowo, w przeciwieństwie do większości konkurencji, w UNIQA nie trzeba zawierać pełnego pakietu wraz ubezpieczeniem autocasco. Ubezpieczenie bagażu można wykupić jako dodatek do samego pakietu OC. Za bagaż uznawane są również foteliki dziecięce, które są dzięki temu ubezpieczone zarówno od kradzieży, jak i uszkodzeń w wyniku wypadku.

Materiał UNIQAMateriał UNIQA 

Kolejnym bardzo popularnym wśród klientów produktem jest ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). W UNIQA ubezpieczenie NNW obejmuje swoim zakresem śmierć i trwały uszczerbek na zdrowiu zarówno kierowcy, jak i pasażerów, a zakres terytorialny to wszystkie kraje europejskie. Szeroki wybór sum ubezpieczenia - od 5 do 150 tys. zł - to dodatkowy atut.

W ofercie UNIQA znajduje się również nowatorski produkt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przy pracy przedsiębiorcy. To propozycja dla tych klientów, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub są wspólnikami w spółce cywilnej. Jeżeli ubezpieczony w wyniku nieszczęśliwego wypadku przy pracy będzie niezdolny do pracy przez 14 lub więcej dni, wówczas może liczyć na wypłatę świadczenia w wysokości 5 tys. zł.

Należy jeszcze wspomnieć o grupie ubezpieczeń assistance. Oprócz wspomnianego Assistance MIDI, UNIQA oferuje również dodatkowe opcje. Dla tych, którzy nie planują wyjeżdżać za granicę, jest ubezpieczenie Assistance Standard, a dla najbardziej wymagających klientów: Premium oraz Prestiż (ochrona również w innych krajach europejskich). Świadczeniem, na które klienci najczęściej zwracają uwagę, jest holowanie pojazdu. Wariant Standard zapewnia holowanie po wypadku lub awarii do 200 km, Premium – do 400 km, a Prestiż – w Polsce bez limitu, a za granicą do 1200 km.

Materiał UNIQAMateriał UNIQA 

Wśród ubezpieczeń assistance mamy jeszcze dwa dodatkowe ubezpieczenia. W ramach Assistance Opony w razie awarii ogumienia klient może liczyć na: wymianę koła, holowanie pojazdu do wulkanizatora, a także pokrycie kosztów naprawy uszkodzonej opony, natomiast w ramach samochodu zastępczego do 5 dni po wypadku na zorganizowanie i pokrycie kosztów wynajmu samochodu zastępczego na okres naprawy, nie dłużej niż 5 dni po wypadku.

W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia assistance w więcej niż jednym wariancie, limity w nich przewidziane sumują się. Zatem jeśli klient wykupi pakiet OC, w ramach którego ma Assistance Midi, a do tego dokupi Assistance Prestiż oraz samochód zastępczy do 5 dni po wypadku, to zapewni sobie samochód zastępczy po wypadku do 22 dni. W przypadku innych świadczeń limity również się sumują.

UNIQA zachęca też do wykupienia bardzo atrakcyjnego ubezpieczenia Pomoc Medyczna 24. W zakresie tego produktu znajdziemy m.in. organizację i pokrycie kosztów wizyt lekarskich (w tym telemedycyny i wizyt domowych), pomocy pielęgniarskiej czy badań w związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem. PM24 obejmuje zarówno ubezpieczonego, jak również jego bliskich.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.