Odnosząc się do dzisiejszego komunikatu zespołu parlamentarnego ds. wyjaśnienia katastrofy samolotu TU-154, pragnę zaznaczyć, że wszystkie znajdujące pokrycie w materiałach dowodowych uwagi Akredytowanego Przedstawiciela Polski do projektu raportu MAK zostały uwzględnione w oficjalnych uwagach Komisji Millera przesłanych do MAK.

Podmiotem uprawnionym do przygotowania stanowiska strony polskiej do projektu raportu MAK była Komisja Millera. W dokumencie "Uwagi Akredytowanego Przedstawiciela Polski przy Międzypaństwowym Komitecie Lotniczym do projektu raportu końcowego z badania katastrofy lotniczej samolotu Tu-154M, która wydarzyła się 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem" z 30 listopada 2010 r., Akredytowany odniósł się do poszczególnych punktów projektu raportu przygotowywanego przez komisję MAK, co zostało uwzględnione w przygotowaniu oficjalnego stanowiska strony polskiej do raportu MAK.

Uwagi Akredytowanego dotyczyły również nieprawidłowego przygotowania lotniska w Smoleńsku oraz błędów w pracy obsługi lotniska, co również zostało uwzględnione w uwagach Komisji Millera do projektu raportu MAK. Uwagi te zostały również uwzględnione w raporcie końcowym Komisji Millera. Podobnie jak z raportu końcowego Komisji Millera, z dokumentu przygotowanego przez Akredytowanego jasno wynika, że główną przyczyną katastrofy było zejście poniżej minimalnej wysokości zniżania samolotu TU-154.

Tekst z dnia 18.09.2013

Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem