Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała , że 30.09.2014 wpłynęła opinia uzupełniająca Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji (CLKP) do opinii z przeprowadzonych badań fizykochemicznych dotyczących katastrofy smoleńskiej. Opinia uzupełniająca CLKP zdecydowanie potwierdza wykluczenie obecności jakichkolwiek materiałów wybuchowych na pokładzie Tu-154M nr 101 i w całości wyklucza zarzuty dotyczące metodologii badania.

Opinia uzupełniająca CLKP powstała na zamówienie Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie w związku z zarzutami zawartymi w "opinii prywatnej w przedmiocie poprawności metodologicznej wykonanych analiz chromatograficznych i ich interpretacji oraz jasności i zupełności opinii wykonanej przez CLKP w Warszawie nr E-che 90/12 ()". W opinii uzupełniającej CLKP w sposób jasny i nie budzący wątpliwości wykazała bezpodstawność zarzutów autorów tzw. "opinii prywatnej" i jednoznacznie podtrzymała wnioski potwierdzające brak śladów pozostałości materiałów wybuchowych na pokładzie Tupolewa, zawarte w wynikach badań CLKP, ogłoszonych w kwietniu 2014 roku przez Naczelną Prokuraturę Wojskową.

Wszystkie szczegółowe ekspertyzy wykonane przez CLKP i udostępnione publicznie wykluczają wybuch jako przyczynę katastrofy samolotu Tu-154M nr 101 i w pełni potwierdzają wyniki badań ekspertów komisji Millera. Przyczyna katastrofy jest jednoznacznie sformułowana w raporcie Millera - było nią zejście poniżej minimalnej wysokości zniżania, przy nadmiernej prędkości opadania, w warunkach atmosferycznych uniemożliwiających wzrokowy kontakt z ziemią i spóźnione rozpoczęcie procedury odejścia na drugi krąg, co doprowadziło do zderzenia z przeszkodą terenową, oderwania fragmentu lewego skrzydła wraz z lotką, a w konsekwencji do utraty sterowności samolotu i zderzenia z ziemią.

Tekst z dnia 01.10.2014

Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem