Pomimo częstych wizyt posła A. Macierewicza w USA, których głównym celem było prezentowanie niepopartych materiałem dowodowym teorii nt. katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem w 2010 roku, badania przeprowadzone przez ośrodek badawczy Piast Institute na polonijnej próbie 1344 dorosłych wykazują jednoznacznie, że Polonia nie wierzy w zamach.

Komentarz do badań Piast Institute

Aż 42% respondentów uważa, zgodnie z ustaleniami Raportu końcowego Komisji Millera, że był to tragiczny wypadek lotniczy. Ponad 1/3 badanych (36%) nie ma zdania lub odmówiła odpowiedzi. Jedynie 22% wierzy, że wspomniany wypadek był zamachem. To bardzo podobne wyniki jakie wykazał w Polsce w październiku 2013 CBOS. Także wtedy większość Polaków (56%) odrzuciła teorie wskazujące na inne, niż ustalone w końcowym raporcie Komisji Millera, przyczyny katastrofy samolotu Tu-154M w 2010 roku pod Smoleńskiem. Zespół ds. wyjaśniania przyczyn i okoliczności katastrofy smoleńskiej którym kieruję od kwietnia 2013 roku przybliża opinii publicznej przyczyny tej katastrofy zawarte w obszernym raporcie końcowym Komisji Millera, które zostały ustalone na podstawie zebranego materiału dowodowego przez 34 specjalistów z dziedziny lotnictwa. Nasza praca przynosi rezultaty i w Polsce i poza jej granicami. Do Polaków przemawiają fakty, a nie hipotezy nie poparte żadnymi dowodami.

*dr Maciej Lasek, przewodniczący Zespołu ds. wyjaśniania przyczyn katastrofy smoleńskiej

tekst z dnia 02.08.2014

Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem