Piotr Lipiec, wchodzący w skład Zespołu ds. wyjaśniania przyczyn katastrofy smoleńskiej i Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych (PKBWL), pod koniec października przebywał na trzydniowej konferencji przedstawicieli komisji zajmujących się badaniem wypadków lotniczych w Unii Europejskiej (ENCASIA).

Celem spotkania była wymiana doświadczeń i poszerzanie wiedzy w zakresie prowadzonych badań wypadków lotniczych.

Spotkanie odbyło się w siedzibie francuskiej komisji badania wypadków lotniczych BEA w Paryżu. W ramach prezentacji i dyskusji poruszano tematy związane z organizacją i badaniem dużych wypadków lotniczych, rolą Akredytowanego Przedstawiciela i jego Doradców Technicznych, koordynacji działań przy badaniu systemów samolotu oraz analizie i obliczaniu danych na potrzeby prowadzonego badania. Tematy do poszczególnych zagadnień były przedstawiane przez badaczy z takich komisji jak AIBN (Norwegia), AIBD (Dania), AAIB (UK), ANSV (Włochy), BFU (Niemcy), DSB (Holandia), NTSB (USA), BEA (Francja), PKBWL (Polska) oraz z agencji bezpieczeństwa lotniczego EASA (UE). Piotr Lipiec z PKBWL uczestniczył w spotkaniach plenarnych grupy ENCASIA, jak również w spotkaniach grupy roboczej WG2 Best Practices, (jedna z sześciu grup roboczych ENCASIA). W ramach swojej prezentacji przedstawił doświadczenia przy odczycie i analizie danych z urządzeń TAWS, FMS i rejestratorów pokładowych przy badaniu wypadku samolotu Tu- 154M pod Smoleńskiem. Komisja Millera w której pracował Piotr Lipiec porównała dane z rejestratorów na podstawie trzech parametrów, które są niepowtarzalne dla każdego lotu: wysokości barometrycznej, przechylenia oraz pochylenia samolotu. Wykorzystując pozyskane dane Komisja odtworzyła profil lotu, a na podstawie wykonanej synchronizacji czasowej - czyli porównania poszczególnych zdarzeń we wszystkich rejestratorach oraz urządzeniach TAWS i FMS - określiła dokładne położenie miejsc, w których załoga samolotu wydawała kolejne komunikaty i porozumiewała się z organami ruchu lotniczego. Zapisy poszczególnych rejestratorów okazały się wzajemnie spójne. Można również wykazać korelację między zapisami parametrów lotu i rozmów w kabinie ze śladami zderzeń z przeszkodami terenowymi. Prezentacja została bardzo dobrze przyjęta, a na zgromadzonych duże wrażenie wywarła ilość wniosków i zaleceń profilaktycznych (45), jakie sformułowała Komisja Millera w Raporcie końcowym wyjaśniającym przyczyny i okoliczności tego wypadku. Dyskusja o zdobytych doświadczeniach potwierdziła, że analiza danych została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi na świecie zasadami. Dużym zaskoczeniem była związana z katastrofą smoleńską liczba teorii alternatywnych i ich charakter. Uczestnicy konferencji zgodzili się, że w takiej formie nie występują nigdzie w Europie.

tekst z dnia 08.11.2013

Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem