Do grona europejskich audytorów Peer Review sieci ENCASIA jako przedstawiciel Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dołączył Piotr Lipiec.

Do grona europejskich audytorów Peer Review sieci ENCASIA jako przedstawiciel Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dołączył Piotr Lipiec. Jego zadaniem będzie uczestniczenie wspólnie z innymi audytorami w przeglądach Peer Review, przeprowadzanych w każdej komisji badania wypadków lotniczych krajów członkowskich UE. Przeglądy takie, wymagane przepisami Artykułu 7.3 (c) Rozporządzenia UE 996/2010 i realizowane każdego roku w 4-6 krajach UE, mają za zadanie zweryfikowanie gotowości poszczególnych komisji do prowadzenia badań wypadków i poważnych incydentów lotniczych. W razie stwierdzenia obszarów wymagających usprawnienia audytorzy, korzystając ze swojej wiedzy i doświadczenia, wskazują możliwe rozwiązania i dobre praktyki stosowane w innych komisjach. Podczas przeglądu analizowana jest struktura organizacyjna komisji, realizacja procesu badania, posiadanie stosownych zasobów ludzkich, technicznych i finansowych, podnoszenie kwalifikacji członków komisji, procedury badawcze, przygotowanie i publikacja raportów, formułowanie zaleceń bezpieczeństwa, podejście do zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy na miejscu wypadku lotniczego oraz wyszukiwanie i wskazywanie dobrych praktyk. Wymagające najwyższych kwalifikacji przeglądy Peer Review są bardzo ważnym narzędziem podnoszenia poziomu bezpieczeństwa lotniczego w krajach UE, dlatego zaproszenie przedstawiciela PKBWL do elitarnego grona audytorów stanowi dla polskiej komisji szczególne wyróżnienie.

tekst z dnia 07.10.2015

Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem