Wyłączyć tego prostaka

3/10

Fot. Wojciech Olkuśnik / Agencja Gazeta

Posiedzenie nr 9 (4 dzień, 02-03-2012)

19 punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zachowaniu przez Państwo Polskie większościowego pakietu akcji Grupy Lotos SA.

Poseł Dawid Jackiewicz:

Wyrazy uznania dla wnioskodawców.

Szanowni Państwo! Po pierwsze, chciałbym powiedzieć, że już kilkukrotnie z sejmowej mównicy i w trakcie posiedzeń Komisji Skarbu Państwa zwracałem uwagę zarówno prowadzącym te obrady, jak i prowadzącym obrady komisji, żeby przywołali do porządku pana ministra Budzanowskiego, który notorycznie obraża, upomina, instruuje posłów co do tego, jak powinni się zachowywać, co wiedzą, czego nie wiedzą, czego powinni się jeszcze nauczyć. Panie ministrze, ponieważ to nie skutkuje, chcę panu powiedzieć, że od dzisiaj również nie będę okazywał panu należytego szacunku, takiego, jakiego nie okazuje pan moim wyborcom i wyborcom większości obecnych na tej sali.

A więc ten oto urzędas...

(Poseł Stefan Niesiołowski: Wyłączyć tego prostaka.)

...drodzy państwo, nie jest w stanie zrozumieć... (Poruszenie na sali, oklaski)

Wszystkie zdjęcia
  • Co ty możesz sobie życzyć, cymbale
  • Kończ, błaźnie
  • Wyłączyć tego prostaka
  • Spadaj
  • Do psychiatry
  • Włącza. Co za nieuctwo
  • Chcecie dorwać się do władzy, ale nigdy do tego nie dojdzie
Więcej tematów
Wiadomości z kraju
Wiadomości ze świata
Tylko Zdrowie
Sport
Kultura
Gospodarka