Włącza. Co za nieuctwo

8/10

Fot. Wojciech Olkuśnik / Agencja Gazeta

Posiedzenie nr 5 (3 dzień, 13-01-2012)

16 punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej o poselskim projekcie uchwały zawierającej uzasadnioną opinię w sprawie niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (KOM 2011/706) ustanawiającego program działań dla ceł i podatków w UE na okres 2014-2020 (FISCUS) i uchylającego decyzje nr 1482/2007/WE i nr 624/2007/WE.

Poseł Krystyna Pawłowicz:

Wprawdzie dyskusja na ten temat odbyła się trochę wcześniej, ale chciałabym jeszcze raz powiedzieć, bo sala nie była pełna. (Poruszenie na sali) Chcę powiedzieć, że rozporządzenie oczywiście ma ewidentnie błędną podstawę prawną, powołuje się na przepis 114 traktatu, który sam siebie wyłącza od spraw podatkowych. Rozporządzenie włancza sprzecznie z zasadą... (Gwar na sali)

(Głosy z sali: Włącza.)

Proszę, nie przeszkadzajcie mi państwo, mówimy o sprawach poważnych... (Dzwonek)

Rozporządzenie włancza...

(Głosy z sali: Włącza.)

(Poseł Stefan Niesiołowski: Włącza. Co za nieuctwo.)

(Wesołość na sali)

...w przedmiot swojej... Niech pan Niesiołowski mnie nie poucza...

Wszystkie zdjęcia
  • Co ty możesz sobie życzyć, cymbale
  • Kończ, błaźnie
  • Wyłączyć tego prostaka
  • Spadaj
  • Do psychiatry
  • Włącza. Co za nieuctwo
  • Chcecie dorwać się do władzy, ale nigdy do tego nie dojdzie
Więcej tematów
Wiadomości z kraju
Wiadomości ze świata
Tylko Zdrowie
Sport
Kultura
Gospodarka