Spadaj

4/10

Fot. Wojciech Olkuśnik / Agencja Gazeta

Posiedzenie nr 12 (3 dzień, 13-04-2012)

1 punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.

Poseł Robert Biedroń:

Pani Marszałkini! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Chciałbym złożyć wniosek formalny o przerwę i zwołanie Konwentu Seniorów celem odbycia sejmowej debaty nad ostatnimi wypowiedziami pana ministra Jarosława Gowina w sprawie sytuacji i traktowania kobiet. (Oklaski, poruszenie na sali)

(Poseł Stefan Niesiołowski: Spadaj.)

Niestety, mieliśmy w ostatnich dniach całą serię wypowiedzi pana ministra Gowina negujących konstytucyjny porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej (Poruszenie na sali), negujących art. 33 mówiący o równości kobiet i mężczyzn, podważających polską rację stanu i zasadę niedyskryminacji i równości. Trzeba pamiętać, że pan minister Jarosław Gowin jest konstytucyjnym ministrem sprawiedliwości...

(Poseł Stefan Niesiołowski: Całe szczęście.)

...i negowanie polskiego porządku prawnego, negowanie dorobku Rady Europy stoi w sprzeczności z interesem państwa.

W związku z tym zgłaszam wniosek formalny o ogłoszenie przerwy i zwołanie Konwentu Seniorów. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wszystkie zdjęcia
  • Co ty możesz sobie życzyć, cymbale
  • Kończ, błaźnie
  • Wyłączyć tego prostaka
  • Spadaj
  • Do psychiatry
  • Włącza. Co za nieuctwo
  • Chcecie dorwać się do władzy, ale nigdy do tego nie dojdzie
Więcej tematów
Wiadomości z kraju
Wiadomości ze świata
Tylko Zdrowie
Sport
Kultura
Gospodarka