Kończ, błaźnie

2/10

Fot. Wojciech Olkuśnik / Agencja Gazeta

Posiedzenie nr 14 (3 dzień, 11-05-2012)

5 punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Poseł Ludwik Dorn:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Solidarna Polska zgłaszam wniosek o 25-minutową przerwę. Cel tej przerwy: myślę, że kierownictwa tych klubów, które opowiadają się przeciwko tym zmianom emerytalnym, a być może także kierownictwo klubu PSL i być może Ruchu Palikota, zechcą skorzystać z tej przerwy, by wyjść do związkowców, do prezydium komisji ˝Solidarności˝ zgromadzonej tam, przed Sejmem, i wyrazić ubolewanie z powodu bezprecedensowej decyzji pani marszałek Sejmu...

(Poseł Rafał Grupiński: Premier spotkał się niedawno z przewodniczącym ˝Solidarności˝.)

...którą to decyzją pani marszałek ponadto strzeliła w swój rząd i w swojego premiera, bo, jak sądzę, nie po to pan premier Donald Tusk przerywał posiedzenie Rady Ministrów, by przyjąć przewodniczącego Dudę i odebrać od niego projekty ustaw, zapowiadając różne przedsięwzięcia osłonowe, czyli jakby podnieść prestiż, znaczenie, okazać otwartość układu rządzącego wobec ˝Solidarności˝ i związków zawodowych...

(Poseł Stefan Niesiołowski: Kończ już, nie błaznuj.)

...nie po to to robił, by pani marszałek gestem takiej arogancji, odmowy wpuszczenia prezydium związku zawodowego na galerię, likwidowała ten efekt i ukazywała, można powiedzieć, prawdziwe oblicze układu rządzącego wobec ludzi i wobec związku.

(Poseł Stefan Niesiołowski: Kończ, błaźnie.)

Solidarna Polska chciałaby wyrazić z tego powodu ubolewanie, a myślę, że pan przewodniczący Miller, pan prezes Kaczyński, być może także kierownictwo PSL zechce się do tego przyłączyć. Stąd wniosek o 25-minutową przerwę. (Oklaski)

Wszystkie zdjęcia
  • Co ty możesz sobie życzyć, cymbale
  • Kończ, błaźnie
  • Wyłączyć tego prostaka
  • Spadaj
  • Do psychiatry
  • Włącza. Co za nieuctwo
  • Chcecie dorwać się do władzy, ale nigdy do tego nie dojdzie
Więcej tematów
Wiadomości z kraju
Wiadomości ze świata
Tylko Zdrowie
Sport
Kultura
Gospodarka