Puszcza Białowieska, Stare Miasto w Krakowie, Auschwitz-Birkenau. 14 obiektów na polskiej Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO

Rafał Szczepankowski
03.07.2017 07:53

ADAM WAJRAK

Minister Jan Szyszko chce przesunąć Puszczę Białowieską z listy UNESCO obiektów przyrodniczych na listę obiektów przyrodniczo-kulturowych. Tymczasem na odbywającej się w tym tygodniu sesji UNESCO w Krakowie może się okazać, że zostanie ona wpisana na Listę Dziedzictwa Zagrożonego. Lista światowego dziedzictwa UNESCO to spis obiektów dziedzictwa kulturalnego i naturalnego o "wyjątkowej powszechnej wartości" dla ludzkości. Lista funkcjonuje od 1975 roku, a znalezienie się na niej jest bardzo prestiżowym wyróżnieniem. Na terenie Polski znajduje się 14 obiektów z listy światowego dziedzictwa.

Wszystkie zdjęcia
 • Stare Miasto w Krakowie
 • Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni
 • Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945)
 • Puszcza Białowieska
 • Stare Miasto w Warszawie
 • Stare Miasto w Zamościu
 • Średniowieczny zespół miejski Torunia
 • Zamek krzyżacki w Malborku
 • Kalwaria Zebrzydowska: manierystyczny zespół architektoniczny i krajobrazowy oraz park pielgrzymkowy
 • Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy
 • Drewniane kościoły południowej Małopolski
 • Park Mużakowski
 • Hala Stulecia we Wrocławiu
 • Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat
Więcej tematów
Wiadomości z kraju
Wiadomości ze świata
Tylko Zdrowie
Sport
Kultura
Gospodarka