- Są takie zawody, które są szczególnie ciężkie, jak górnicy dołowi, policjanci, żołnierze służby zawodowej, zawody wysokiego ryzyka - w których nie można pracować do 65 roku życia. Według Andrzeja Bliklego jest propozycja, która przejawia się w publicznym dyskursie, która zakłada, że każdy będzie mógł zdecydować, kiedy chce przejść na emeryturę.

'Studio Wyborczej' to cykl rozmów przedwyborczych z gośćmi specjalnymi. W każdą niedzielę będziemy omawiać szczegóły toczącej się i nabierającej tempa kampanii wyborczej. O gospodarczych pomysłach pojawiających się w obecnej kampanii wyborczej rozmawiała profesor Elżbieta Mączyńska, pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz profesor Andrzej Blikle, przedsiębiorca.
`