Oglądaj wideo Objazdowego Muzeum Historii Polski

red. Małgorzata Bożek; Animacja: Rafał Kucharczuk
03.08.2015 09:49

Koniec II wojny światowej była dla miasta Wrocław i jego mieszkańców niezwykle brutalny i krwawy. W 1944 roku miasto zostało ogłoszone twierdzą - Festung Breslau, natomiast Hitler wydał rozkaz, by bronić jej przed ofensywą Armii Czerwonej do ostatniego żołnierza. Mimo wysiłków twierdza upadła 6 maja, a śmierć poniosły tysiące żołnierzy i cywilów.

W opuszczonym mieście szybko wybuchł chaos. Wrocław stał się miastem niczyim, na teren którego masowo zaczęto zwozić mieszkańców Kresów. Zniszczone i opuszczone miasto stało się łatwą pożywką dla szabrowników, często padało też ofiarą podpaleń. To, co udało się uratować, było szybko rozdysponowane między inne polskie miasta.

W maju 1945 roku prezydentem miasta został Bolesław Drobner. Pochodzący z Krakowa socjalista, którego na urząd powołał marionetkowy rząd tymczasowy, rządził miastem tylko przez 36 dni. Jego utopijne plany rozwoju Wrocławia, a także zbytnia samodzielność nie zyskały poparcia, dlatego 9 czerwca 1945 roku, pierwszy prezydent Wrocławia odjechał do Krakowa.


Partnerem Strategicznym cyklu 'Objazdowe muzeum historii Polski' jest Fundacja PZU. Honorowy patronat objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zapraszamy na: wyborcza.pl/objazdowemuzeum

Scenariusz oparty na źródłach:

'Szkic o działalności politycznej Bolesława Drobnera?, Michał Śliwa, Wydawnictwo Literackie 1984
'1945. Wojna i pokój', Magdalena Grzebałkowska, Wydawnictwo Agora, 2015
'Wrocław. Dziedzictwo wieków', Michał Kaczmarek, Wydawnictwo Dolnośląskie 1997

Więcej tematów
Wiadomości z kraju
Wiadomości ze świata
Tylko Zdrowie
Sport
Kultura
Gospodarka