Jan Turnau: Miłujmy naszych nieprzyjaciół

Jan Turnau, zdjęcia Marcin Tynkowski, montaż Dominik Łowicki
21.02.2020 17:29

Jan Turnau w swoich rozważaniach odnosi się do Ewangelii św. Mateusza:
'Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski'.

Więcej na ten temat: Jan Turnau, kościół katolicki
Więcej na ten temat: Jan Turnau, kościół katolicki
Więcej tematów
Wiadomości z kraju
Wiadomości ze świata
Tylko Zdrowie
Sport
Kultura
Gospodarka