Borusewicz o nieobecności Przyłębskiej w Senacie: Złamała ustawę

Justyna Dobrosz-Oracz zdjęcia i montaż Paweł Głogowski
06.02.2020 09:43

- Pierwszy raz w historii prezes Trybunału Konstytucyjnego nie przyjechała do Senatu, by przedstawić sprawozdanie z jego funkcjonowania - tak mówią nam senatorowie.

Julia Przyłębska miała w Senacie przedstawić informację o działalności TK w 2018 r. Krzysztof Kwiatkowski, przewodniczący senackiej komisji ustawodawczej, ujawnia nam szczegóły o tym, jak długo ustalano z prezes Przyłębską dogodny dla niej termin wizyty w Senacie.

Na czwartek [06.02.2010 r.] zaplanowane było posiedzenie senackiej komisji ustawodawczej, która miała rozpatrzyć informację o 'istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2018 r.'. Biuro prasowe TK poinformowało, że prezes Trybunału przedłożyła marszałkowi Senatu informację za rok 2018, ale nie weźmie udziału w posiedzeniach Senatu. W piśmie do marszałka Tomasza Grodzkiego prezes Przyłębska napisała: 'Z przykrością stwierdzam, że doświadczenia ostatnich lat pokazały, iż publiczną rzeczową merytoryczną dyskusję nad orzecznictwem Trybunału, również z udziałem przedstawicieli władzy ustawodawczej, zastępują często niemające precedensu ataki na TK oraz sędziów Trybunału. Dopuszcza się do deprecjonowania pozycji ustrojowej TK, kwestionuje status prawny sędziów Trybunału. 'Kierując się koniecznością ochrony Trybunału przed naruszającym podstawy państwa prawa publicznym podważaniem jego konstytucyjnej pozycji, nie wezmę udziału w posiedzeniach Senatu' - dodała prezes TK w tym piśmie.

Zobacz wideo Justyny Dobrosz-Oracz.

Więcej tematów
Wiadomości z kraju
Wiadomości ze świata
Tylko Zdrowie
Sport
Kultura
Gospodarka