Syn Boży prosi człowieka o chrzest. Lekcja pokory nad Jordanem

Jan Turnau, red: Dorota Roman, zdjęcia Anna Czuba, montaż Katarzyna Szczepańska
11.01.2020 14:40

Ewangelia wg św Mateusza: Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. - A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego. A oto głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. - czytamy w Ewangelii

Dzisiejsza niedziela nazywana jest też dniem Chrztu Pańskiego. Jan Turnau tłumaczy dlaczego Syn Boży, ten bez grzechu, stanął na równi z grzesznikami i prosił człowieka o sakrament chrztu.

Zobacz wideo

Więcej tematów
Wiadomości z kraju
Wiadomości ze świata
Tylko Zdrowie
Sport
Kultura
Gospodarka