Czarzasty: Niech Jarosław Gowin przestanie pieprzyć bzdury

Justyna Dobrosz-Oracz, zdjęcia Wojciech Wojda, montaż Bartosz Chiliński
20.12.2019 10:23

Jarosław Gowin przekonywał, że artykuł dotyczący odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów zostanie wykreślony, a tak się nie stało.
- Jak mu się nie podoba niech wyjdzie z koalicji. Przyzwoitość to przyzwoitość. Jak się nie podoba, to głosuj przeciwko, a nie opowiadaj bzdur - komentuje Włodzimierz Czarzasty z SLD.

- Proponujemy zmiany artykułów, które są najbardziej dyskusyjne. Pierwszy z artykułów dotyczy zakresu kontroli aktywności sędziów w mediach społecznościowych, a drugi dotyczy sankcji dyscyplinarnych - mówił w czwartek Jarosław Gowin.

Art. 107 mówi o odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów za 'odmowę stosowania przepisów ustawy, jeżeli jego niezgodności z konstytucją lub umową międzynarodową ratyfikowaną za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie nie stwierdził Trybunał Konstytucyjny', za 'działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości', za 'działania kwestionujące istnienie stosunku służbowego sędziego lub skuteczność jego powołania', za 'działania o charakterze politycznym', a także za 'uchybienie godności urzędu'.

Więcej tematów
Wiadomości z kraju
Wiadomości ze świata
Tylko Zdrowie
Sport
Kultura
Gospodarka