-Kagańcowa, kneblująca sędziów ustawa prowadząca do modelu chińsko- wietnamskiego - tak komentuje projekt ustawy PiS o sędziach Piotr Gąciarek, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie. - Czujemy się jak zwierzyna łowna. Taki czy inny nasz wyrok jest wykorzystywany przez władze do ataków na nas - dodaje prawnik.


Nie godzimy się na łamanie zasady trójpodziału władz i represje wobec sędziów stosujących przepisy prawa europejskiego! Sędziowie, prokuratorzy, mieszkańcy i mieszkanki Polski, ruchy i organizacje społeczne, solidarnie stajemy w obronie niezawisłości polskiego wymiaru sprawiedliwości i fundamentalnych zasad demokratycznego państwa prawa, w tym prawa każdego i każdej z nas do niezależnego od politycznych nacisków i represji sądu. W środę 18 grudnia o godz. 18 wzywamy wszystkich mieszkańców i mieszkanki naszego kraju przed sądy i inne centralne miejsca w setkach miejscowości w całej Polsce, a w Warszawie przed Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. To nasza wspólna sprawa!

Stowarzyszenie Sędziów Polskich 'Iustitia',
Stowarzyszenie Sędziów 'Themis',
Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia,
Stowarzyszenie Adwokackie 'Defensor Iuris',
Stowarzyszenie Prokuratorów 'Lex Super Omnia',
Inicjatywa Wolne Sądy,
Komitet Obrony Demokracji,
Obywatele RP,
Ogólnopolski Strajk Kobiet,
Akcja Demokracja,
Front Europejski,
Helsińska Fundacja Praw Człowieka.
Dziś sędziowie, jutro Ty - link do strony protestu na Facebooku.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem
    `