"Ukraińscy studenci w Polsce i w Europie". Debata Instytutu Spraw Publicznych

Marcin Warszawski; Zdjęcia: Kinga Kenig; Montaż: Michał Szyszka
05.07.2018 11:40

Aż 54 proc. zagranicznych studentów w Polsce to Ukraińcy. Jakie wyzwania czekają uczelnie w związku z obecnością tak jednorodnej grupy studentów pochodzących z zagranicy? Jakie są ich dotychczasowe doświadczenia i jakie możliwości dla państwa stwarza migracja edukacyjna z Ukrainy? Instytut Spraw Publicznych zorganizował debatę naukowców, urzędników i przedstawicieli studentów, która miała na celu próbę odpowiedzi na powyższe pytania.

Więcej tematów
Wiadomości z kraju
Wiadomości ze świata
Tylko Zdrowie
Sport
Kultura
Gospodarka