Protestujące w Sejmie matki osób niepełnosprawnych przedstawiły minister Elżbiecie Rafalskiej swoje postulaty. Pierwszy to zrównanie renty socjalnej z najniższą rentą ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, drugi - wprowadzenie dodatku rehabilitacyjnego w wysokości 500 zł miesięcznie dla osób niepełnosprawnych (także po ukończeniu 18. roku życia). Protestu jednak nie kończą. Przed Sejmem swoje poparcie dla protestujących wyrazili również rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy przyjechali z całej Polski.
Komentarze
Zaloguj się
Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem
`