"Potrzebujemy nie tylko rehabilitacji, my także mamy marzenia". Protest osób niepełnosprawnych przed Sejmem

Alicja Bobrowicz, realizacja: Marcin Warszawski, zdjęcia: Anna Czuba, montaż: Łukasz Carbone; (mw)
25.04.2018 16:24

Protestujące w Sejmie matki osób niepełnosprawnych przedstawiły minister Elżbiecie Rafalskiej swoje postulaty. Pierwszy to zrównanie renty socjalnej z najniższą rentą ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, drugi - wprowadzenie dodatku rehabilitacyjnego w wysokości 500 zł miesięcznie dla osób niepełnosprawnych (także po ukończeniu 18. roku życia). Protestu jednak nie kończą. Przed Sejmem swoje poparcie dla protestujących wyrazili również rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy przyjechali z całej Polski.

Więcej tematów
Wiadomości z kraju
Wiadomości ze świata
Tylko Zdrowie
Sport
Kultura
Gospodarka