Sędziowie dublerzy orzekli konstytucyjność ustaw z 2016 roku (o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz przepisy wprowadzające obie te ustawy) zaskarżonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. Za zgodny z ustawą zasadniczą uznał zapis o włączeniu do orzekania sędziów wybranych w grudniu 2015 roku. Poprzedni prezes TK Andrzej Rzepliński przez ponad rok nie dopuszczał tych sędziów do orzekania powołując się na wyroki Trybunału Konstytucyjnego.

Wcześniej Trybunał Konstytucyjny uznał przepisy, na podstawie których wybrano Małgorzatę Gersdorf na I Prezes SN, za niekonstytucyjne.
Komentarze
Zaloguj się
Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem
we własnej sprawie powinni zachlać się na umór
już oceniałe(a)ś
1
0
`