Wszystko jest poezją: Izabela Baran czyta wiersz Adama Bieszka

Izabela Baran; Realizacja: Izabela Szyszka; Zdjęcia: Paweł Głogowski; Montaż: Michał Szyszka
17.02.2017 17:42

Wiersz poleca prof. Ewa Łętowska, sędzia w stanie spoczynku, cywilistka, członek Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności i Komitetu Helsińskiego. Pierwszy rzecznik praw obywatelskich (lata 1988-92), później sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego.


Adam Bieszk
J'ai le coeur aussi grand...

Mam serce wielkie jak miejski rynek
śpiewała kiedyś Juliette Greco,
A moje, proszę pani, nie jest wcale mniejsze.
I cóż mi po tym?

Rynek - to tylko rynek:
każdy przychodzi,
zwiedza i odchodzi.
Nikt nie
zostać tam
na stałe.

Adam Bieszk to pseudonim. Autor jest pracownikiem Zakładu Starych Druków Biblioteki Narodowej w Warszawie. Wiersz pochodzi z tomu 'Ciemny wachlarz', wyd. Tikkun, Warszawa 2004.

Więcej tematów
Wiadomości z kraju
Wiadomości ze świata
Tylko Zdrowie
Sport
Kultura
Gospodarka