Szyszko kontra Komisja Europejska - Polska zapłaci za Puszczę?

Aleksandra Walasek, Dorota Halicka
17.06.2016 11:52

16 czerwca Komisja Europejska podjęła decyzję o rozpoczęciu postępowania w związku ze zwiększeniem wycinki Puszczy Białowieskiej. Polsce zarzuca się naruszenie dyrektywy ws. ochrony siedlisk przyrodniczych i dzikiej flory i fauny oraz dyrektywy ptasiej ws. ochrony dzikiego ptactwa. Obie dyrektywy wchodzą w skład europejskiego programu Natura 2000, który obejmuje Puszczę Białowieską. Procedura prowadzona przeciwko Polsce może zakończyć się skargą do Trybunału Sprawiedliwości i nałożeniem na Polskę kar finansowych.

Zobacz pozostałe materiały wideo

Więcej tematów
Wiadomości z kraju
Wiadomości ze świata
Tylko Zdrowie
Sport
Kultura
Gospodarka