Nowelizacja ustawy o TK autorstwa PiS częściowo niezgodna z konstytucją

TVN24/x-news
09.12.2015 19:40

Cześć zapisów znowelizowanej przez PiS ustawy o Trybunale Konstytucyjnym jest niezgodna z konstytucją. Trybunał uznał, że niekonstytucyjne są zapisy o możliwości ponownego wyboru sędziów w miejsce tych, których kadencja wygasała 6 listopada, a także o tym, że osoba wybrana na sędziego TK składa w ciągu 30 dni od wyboru ślubowanie wobec prezydenta RP. Trybunał zakwestionował także artykułu o wygaszeniu kadencji obecnego prezesa i wiceprezesa Trybunału. Jednocześnie uznał, że sam tryb uchwalenia nowelizacji był konstytucyjny.

Więcej na ten temat: TK, Trybunał Konstytucyjny, wybór sędziów, PiS
Więcej na ten temat: TK, Trybunał Konstytucyjny, wybór sędziów, PiS
Więcej tematów
Wiadomości z kraju
Wiadomości ze świata
Tylko Zdrowie
Sport
Kultura
Gospodarka