Cześć zapisów znowelizowanej przez PiS ustawy o Trybunale Konstytucyjnym jest niezgodna z konstytucją. Trybunał uznał, że niekonstytucyjne są zapisy o możliwości ponownego wyboru sędziów w miejsce tych, których kadencja wygasała 6 listopada, a także o tym, że osoba wybrana na sędziego TK składa w ciągu 30 dni od wyboru ślubowanie wobec prezydenta RP. Trybunał zakwestionował także artykułu o wygaszeniu kadencji obecnego prezesa i wiceprezesa Trybunału. Jednocześnie uznał, że sam tryb uchwalenia nowelizacji był konstytucyjny.
Komentarze
Zaloguj się
Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem
`