Królestwa Chrystusa nie broni się przemocą. Jan Turnau na niedzielę

Jan Turnau, realizacja Anna Czuba
23.11.2019 11:58

- Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. A członkowie Sanhedrynu szydzili: Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: Jeśli Ty jesteś Królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: To jest Król żydowski - fragment Ewangelii wg. Św. Łukasza.

Jan Turnau w swoich rozważaniach odniósł się także do fragmentu Drugiej Księgi Samuela oraz Listu św. Pawła Apostoła do Kolosan.

Inne

Więcej tematów
Wiadomości z kraju
Wiadomości ze świata
Tylko Zdrowie
Sport
Kultura
Gospodarka