W prezencie od "Gazety Wyborczej" zeszyt " Tajemnice chrześcijaństwa ". Pierwszy zeszyt wraz z teczką.

Żyjemy w czasach, kiedy zainteresowanie cudami nie słabnie. Media stale donoszą o kolejnych sensacyjnych zjawiskach, jak np. "cudzie w Sokółce", objawieniach Matki Bożej czy licznych uzdrowieniach za przyczyną papieża Jana Pawła II.

Dla racjonalistów cuda są przejawem średniowiecznego obskurantyzmu, dla wielu ludzi religijnych - znakami Boga umacniającymi wiarę. Niezależnie od tego jaki mamy stosunek do cudów, trudno obok nich przejść obojętnie. Nikt nie może kwestionować, że są to zjawiska niezwykle ciekawe, rozbudzające wyobraźnię, tym bardziej fascynujące, że w wielu przypadkach nie da się ich wytłumaczyć w naukowy sposób. Nie można zapominać, że cud jest dla religii chrześcijańskiej zjawiskiem powszechnym, a na kartach ewangelii znajdujemy opisy wielu cudów dokonanych przez Jezusa.

Nowy dodatek do "Gazety Wyborczej" zatytułowany "Tajemnice chrześcijaństwa" jest pierwszą popularną próbą całościowego przedstawienia zjawisk określanych jako nadzwyczajne. Opisane zostaną bardziej i mniej znane niezwykłe cuda, objawienia i proroctwa mające źródło chrześcijańskie, a ostatni zeszyt będzie poświęcony zjawiskom nadzwyczajnym w innych religiach.

Obok zagadnień powszechnie znanych, jak całun turyński, cudowny medalik czy krew św. Januarego, zaprezentujemy cuda, które według przekazów chrześcijańskich uchodzą za najbardziej nieprawdopodobne, jak np. odrośnięcie nogi w Calanda w 1640 r., czy rozmnożenie ryżu w Olivenza w 1975 r. Opiszemy nadzwyczajne zjawiska, jak lewitacje, ekstazy, stygmaty, nienaruszone mimo upływu lat zwłoki, czy transweberencje czyli przebicie serca, którego doświadczali wielcy mistycy.

Przedstawione zostaną także najważniejsza cuda eucharystyczne, mało znane objawienia Matki Bożej, najsłynniejsze chrześcijańskie objawienia i proroctwa oraz sylwetki wielkich mistyków, takich jak św. Hildegarda z Bingen , św. Teresa z Avili, ojciec Pio czy Jan Paweł II.

Przy opisie zjawisk nadzwyczajnych będziemy się starali uwzględnić wrażliwość osób wierzących, aczkolwiek teksty nie będą stronić od krytycyzmu i stawiania pytań.

Bezpłatny dodatek do "Gazety wyborczej"


Sprzedaż dodatku zakończona.
Inne dodatki można zamówić w Dziale Sprzedaży Wysyłkowej pod numerem telefonu 801 130 000 (opłata zgodnie z taryfą operatora) lub (22) 555 44 00 oraz w Kulturalnym Sklepie.