Statystyki mówią, że niemal co czwarty Polak cierpi z powodu chorób reumatycznych! To ponad 9 mln ludzi.

W powszechnej opinii zapalne choroby reumatyczne dotyczą głównie osób w podeszłym wieku, a wiedza o nich niejednokrotnie sprowadza się do przekonania, że jest to "reumatyzm", kojarzony ze starością i zmianami zwyrodnieniowymi stawów. Tymczasem do grupy tej zalicza się wiele bardzo różnorodnych schorzeń. Szacuje się, że jest ich ponad 200. Trudność w diagnozowaniu i leczeniu tego typu chorób polega na tym, że nie jest znana ich dokładna przyczyna.

Choroby reumatyczne to wiele różnych schorzeń, głównie o podłożu zapalnym - jak reumatoidalne zapalenie stawów - ale też zwyrodnieniowym, np. choroba zwyrodnieniowa stawów.

Stawy to ruchome połączenie części naszego szkieletu, które umożliwiają nam poruszanie się. Z tego względu są ciągle narażone na obciążenia.

Najczęściej występującym schorzeniem wśród dorosłych, klasyfikowanym jako zapalne, jest reumatoidalne zapalenie stawów (RZS). Cierpi na nie ok. 400 tys. dorosłych Polaków. Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest przewlekłą zapalną chorobą tkanki łącznej.

Ważnym elementem w tej chorobie jest udział układu odpornościowego. Częściej cierpią na nią kobiety niż mężczyźni.

Choroba zaczyna się od stanu zapalnego, który toczy się wewnątrz stawu. Nie wiadomo, co ostatecznie skłania błonę maziową wyścielającą staw do reakcji zapalnej. Z czasem zniszczeniu ulegają chrząstki, kości, więzadła i ścięgna przylegające do stawu. Miejsce to najpierw boli i puchnie. W stawie stopniowo dochodzi do nieodwracalnych zmian. Stan zapalny może przenosić się na kolejne - tym razem już większe - stawy, postępuje zanik mięśni, a choremu coraz trudniej się poruszać.

Jakie są czynniki ryzyka w przypadku tej choroby? Czy da się wyleczyć? Z czym mylimy RZS - najczęstsze choroby reumatyczne. Jak dieta może wpływać hamująco na procesy zapalne toczące się w organizmie chorego, i przez to wspomagać walkę z RZS, a jak procesy te nasilać. Na czym polega leczenie - rozmawiamy z dr Marią Rell-Bakalarską, reumatologiem - w środowym magazynie "Tylko Zdrowie"