Działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze art. 140 i rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie organizacji oraz zasad funkcjonowania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, zgodnie z § 12: "Komisja nie orzeka co do winy i odpowiedzialności", w związku z powyższym wszelkie formy wykorzystania raportu do celów innych niż zapobieganie wypadkom i poważnym incydentom lotniczym mogą prowadzić do błędnych wniosków i interpretacji. Raport został sporządzony w języku polskim.

Inne wersje językowe przygotowane zostały w celach informacyjnych.

Spis treści raportu końcowego

Spis treści

Wykaz skrótów

Informacje ogólne

Streszczenie

Część opisowa

INFORMACJE FAKTYCZNE

Historia lotu

Obrażenia osób

Uszkodzenia statku powietrznego

Inne uszkodzenia

Informacje o składzie osobowym

Informacje o statku powietrznym

Informacje meteorologiczne

Pomoce nawigacyjne

Łączność

Informacje o miejscu zdarzenia

Rejestratory pokładowe