img

Do drugiej tury wyborów przeszli Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się 12 lipca 2020 r.

Co może prezydent?
Ratyfikuje umowy międzynarodowe, podpisuje ustawy, dysponuje prawem weta. Może skierować ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Może proponować własne projekty ustaw albo wnioskować o przeprowadzenie referendum. Sprawuje zwierzchnictwo nad wojskiem. Wręcza nominacje generalskie i powołuje sędziów. Desygnuje i powołuje premiera. Współdziała z rządem w sprawach polityki zagranicznej. Nadaje ordery, może zastosować prawo łaski. Za naruszenie konstytucji lub popełnienie przestępstwa może stanąć przed Trybunałem Stanu.

Wybory prezydenckie 2020 w kraju

Wiadomości - najważniejsze informacje
Wiadomości
Tematy
Politycy
Więcej tematów
Wiadomości z kraju
Wiadomości ze świata
Tylko Zdrowie
Sport
Kultura
Gospodarka