img

Co może prezydent?
Ratyfikuje umowy międzynarodowe, podpisuje ustawy, dysponuje prawem weta. Może skierować ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Może proponować własne projekty ustaw albo wnioskować o przeprowadzenie referendum. Sprawuje zwierzchnictwo nad wojskiem. Wręcza nominacje generalskie i powołuje sędziów. Desygnuje i powołuje premiera. Współdziała z rządem w sprawach polityki zagranicznej. Nadaje ordery, może zastosować prawo łaski. Za naruszenie konstytucji lub popełnienie przestępstwa może stanąć przed Trybunałem Stanu.

Wybory prezydenckie 2020 w kraju

Wiadomości - najważniejsze informacje
Wiadomości
Tematy
Politycy
Więcej tematów
Wiadomości z kraju
Wiadomości ze świata
Tylko Zdrowie
Sport
Kultura
Gospodarka